Hogescholen als springplank voor het talent van morgen

13 hogescholen

Hogeschool West-Vlaanderen
Hogeschool VIVES
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Artevelde Hogeschool
Erasmushogeschool Brussel
Hogeschool Gent
LUCA School of Arts
UCLL
Thomas More Hogeschool
Odisee Hogeschool
Hogeschool PXL
Hogere Zeevaartschool
Karel de Grote Hogeschool

Hoeveel talent is er?

Lerarenopleidingen

Knelpunt- en STEM-opleidingen

Van alle afgestudeerden heeft

reeds een job gevonden binnen het jaar

Waar bevinden de hogescholen zich?

Waar bevinden de graduaatsopleidingen zich?

215
opleidingen

waarvan 65 graduaatsopleidingen