Goed moet geweldig worden | Congres - 11 februari 2019

Generatie Z is op komst.
Globaal denkende digital natives met sterk uiteenlopende culturele achtergronden. Zij zijn het talent voor morgen. Intussen verandert de aard van jobs continu en verkort de houdbaarheidsdatum van titels en skills. De Vlaamse hogescholen moeten zich hierop voorbereiden. Daarom zijn de ambities meer dan ooit: technologie, digitalisering, transversale competenties, innovatieve lesvormen en levenslang leren.

> Op naar de top-10

Hogescholen als springplank voor het talent van morgen

Hoeveel talent is er?

Hoeveel talent is er?

Waar bevinden de hogescholen zich?

Waar bevinden de hogescholen zich?

Welke opleiding­en komen aan bod?

Welke opleidingen komen aan bod?

Waarom zijn hogescholen zo belangrijk?

Waarom zijn hogescholen zo belangrijk?

Vlaamse hogescholen leggen de lat nog hoger

België op 17. In eigen land kloppen we ons vaak op de borst over hoe we met talent omgaan, maar internationaal dreigen we onze toppositie te verliezen. Vandaag moeten we al 16 landen laten voorgaan op de Global Talent Competitiveness Index (GTCI), waarin 125 landen met elkaar vergeleken worden. Met andere woorden: goed, maar niet geweldig. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) roept daarom op tot een betere samenwerking en een toekomstgericht beleid.

> Een plaats in de top-10!