Ons doel: top-10

De Global Talent Competitiveness Index (GTCI) meet jaarlijks hoe 125 landen talent ontwikkelen, aantrekken en behouden. De gouden regel: hoe hoger de score, hoe meer kans op stijgende welvaart.

And the winner is …
Zwitserland, Singapore en de VS vormen net als vorig jaar de top-3. Ons land moeten we iets verder in de lijst zoeken: op 17, een plaatsje lager dan vorig jaar.

Plaats Land Score
1. Zwitserland 81,82
2. Singapore 77,27
3. Verenigde Staten 76,64
4. Noorwegen 74,67
5. Denemarken 73,85
6. Finland 73,78
7. Zweden 73,53
8. Nederland 73,02
9. Verenigd Koninkrijk 71,44
10. Luxemburg 71,18
17. België 68,48

Ons land in vogelvlucht

We hebben onze plaats in de top 20 vooral te danken aan de zogeheten Grow-component van de index. Zo staan we op een mooie 8e plaats voor het opleiden van talent: levenslang leren (5e), onderwijs (5e) en toegang tot groeikansen (15e).

Op het ontluiken, aantrekken en behouden van talent scoren we dan weer minder goed:

talent in België

De Global Talent Competitiveness Index meet daarnaast de output van talent, zowel het algemene kennisniveau als technische en professionele vaardigheden.

Enkele cijfers voor ons land:

  • Technische competenties: 29e
  • Innovatie-output: 22e
  • Export met hoge toegevoegde waarde: 36e

Een bijkomende vaststelling is dat in de meeste landen met hoge GTCI-scores meer dan 50% van de 25- tot 34-jarigen een diploma hoger onderwijs heeft. In Vlaanderen is dat 47%. Ook hier is dus nog ruimte voor verbetering.

Wat hebben de toplanden gemeen?

De meest talentcompetitieve landen delen deze kenmerken:

  • onderwijssystemen die snel inzetbare werkkrachten afleveren
  • een flexibele en stimulerende regelgeving en dito ondernemingslandschap
  • een werkgelegenheidsbeleid dat flexibiliteit en sociale bescherming combineert
  • sterke internationalisering, digitalisering en multidisciplinaire samenwerking
  • meer dan 50% van de 25- tot 34-jarigen heeft een diploma hoger onderwijs

Op naar de top!

Om aan te sluiten bij de internationale top, moeten we snel schakelen. De wereld evolueert immers razendsnel. Zo zal 60% van de jonge professionals in 2025 een job uitoefenen die vandaag nog niet eens bestaat. Daarom: hoe meer hogescholen en werkveld op elkaar inspelen, hoe makkelijker de creatie van welvaart en welzijn.