Skillslab manager

  • Howest
  • West-Vlaanderen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het Skillslab. In dit labo meten we de menselijke gebruiker die in aanraking komt met technologie met als doel het optimaliseren van de mens-technologie interactie. Hiervoor gebruik je EEG, fNIRS, eye-tracking, fysiologische metingen, motion tracking etc. in combinatie met klassieke onderzoekstechnieken.

Tot het takenpakket behoort onder meer:

-         Je ontwikkelt zelf de werking van het labo, e.g. hoe samengewerkt wordt met bedrijven. Zowel voor de inrichting als de werking overleg je met een klankbordgroep van toonaangevende bedrijven.

-         Je organiseert demo sessies en workshops en zorgt ervoor dat het werkveld het labo weet te vinden.

-         Je bezoekt actief het werkveld en gaat samen met hen op zoek naar de mogelijke meerwaarde van het gebruik van de meettechnieken in hun waardeketen. Hiervoor kan je beroep doen op jouw kennis en inzichtelijk vermogen, zowel vanuit een theoretisch denkkader in de cognitieve psychologie als vanuit uw kennis van de beschikbare hard- en software, productieprocessen en innovatieprocessen.

-         Op basis van gesprekken met bedrijven, ga je op zoek naar een passend antwoord op hun vragen. Dit kan in de vorm van een advies, doorverwijzing, navorming of bedrijfsspecifiek dienstverlenings- of onderzoeksproject. Bij deze laatste definieer je proof of concept die hen kan helpen om een geïnformeerde beslissing te nemen.

-          Je splitst vragen op in onderzoeks- en uitvoeringsactiviteiten, waar je zowel interne als externe partners voor rekruteert.

-         Samen met partnerbedrijven en kennisinstellingen maak je een inschatting voor de rol van howest in nieuwe projecten. Je stelt hiervoor zowel de projecttekst als de begroting op.Je bouwt zelfstandig een team uit met de verworven projectmiddelen.

Je neemt zelf (of in samenwerking met een projectmanager) de leiding in de projecten. Dit betekent dat je de planning beheert, het team rechtstreeks aanstuurt en het budget bewaakt. Je bent tevens contactpunt voor externe organisaties. Je bouwt een netwerk uit, zowel qua regio als qua toepassingsdomein.

Profiel

·        Je kan leiding geven en een visie uitbouwen om een centrum te leiden.

·        Je hebt kennis van subsidiekanalen en weet welke netwerkpartners te benaderen voor het opzetten van projecten.

·        Je bent intrinsiek gemotiveerd om te helpen meedenken om bedrijfsprocessen te vernieuwen.

·        Je kan zelfstandig overwogen beslissingen nemen en doorvoeren, waarbij je gericht kan delegeren en opvolgen.

·        Je hebt een achtergrond in de cognitieve psychologie.

·        Je hebt ervaring met EEG en fNIRS, psychofysiologische metingen, eye-tracking en je hebt ervaring met het ontwerpen van applicaties waarbij deze meet technologieën geïntegreerd worden en met het analyseren en interpreteren van deze metingen.

·        Je bent een gedreven teamplayer die als projectmanager de diverse stakeholders weet te dynamiseren en inspireren.

·        Je kan actief luisteren en de essentie uit een gesprek samenvatten.

·        Je streeft continu naar een optimale oplossing voor alle partijen.

·        Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten.

·        Je hebt een vlotte pen. Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en kan projecten deskundig en tijdig afwerken.

Toelatingsvoorwaarden

  • Je hebt een masterdiploma of doctoraat met affiniteit voor toegepaste cognitieve psychologie, neurowetenschappen, techniek en innovatieprocessen.
  •  Je hebt ervaring met het uitschrijven en begeleiden van onderzoeksprojecten.
  • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Salarisschaal

587 (A21)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek in de week van 16 december 2019.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Geoffrey Hamon – geoffrey.hamon@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en Financiën
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2019/443/ODO/PRM CON
Departement: Algemene Diensten
Datum kandidaatstelling: 08/12/2019
Datum interview: nog niet bepaald
Indiensttreding: 01/01/2020

Howest

Howest

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Bezoek de website