Studentencoach - Studentenwerking Stuvo

  • Howest
  • West-Vlaanderen
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Als lid van het team studentenvoorzieningen mobiliseer je studentengroepen en onderneem je acties ter bevordering van het welbevinden van studenten. Je werkt vanuit Howest Kortrijk.

· Je werkt samen met studenten acties/projecten uit om:

  • de verbondenheid en verdraagzaamheid onder de studenten te verhogen;
  • het sociaal netwerk van studenten te activeren en te versterken.

· Je focust op vroegdetectie en signalering.

· Je werkt samen met opleidingsteams projecten uit die de bewustwording van de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij studenten verhoogt.

 

 

Profiel

Howest competentieprofiel:

·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·        Je bent openminded.

·        Je bent een teamplayer.

·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·        Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

·        Je bent creatief en ondernemend en beschikt over organisatietalent.

·        Je kan jongvolwassenen dynamiseren en triggeren.

·        Je zoekt naar en werkt met de krachten van de doelgroep.

·        Je hebt kennis van de methodieken van preventie, outreachend werken en presentiebenadering.

·        Je hebt inzicht in groepsdynamische processen.

·        Je hebt ervaring in het agogisch handelen.

Je hebt ervaring in de methoden van vormings- en projectwerk.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een bachelordiploma Sociaal Werk, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Orthopedagogie of Toegepaste Psychologie.

Je beheerst de Engelse taal.


Relevante ervaring in het coachen van groepen is vereist.

Salarisschaal

592 (B21)

Opmerkingen

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Het selectiegesprek vindt plaats op 6/03/2020, vanaf 09.00 u. op volgende locatie: Kortrijk, geselecteerde kandidaten ontvangen later nog de exacte locatie.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ria Vermote – coördinator sociaal beleid
ria.vermote@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be

 

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2020/483/STUVO/ATP OPB
Departement: Algemene Diensten
Datum kandidaatstelling: 20/02/2020
Datum interview: 06/03/2020
Indiensttreding: 01/04/2020

Howest

Howest

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Bezoek de website