2 Onderzoekers/ Projectmedewerkers Bouw

  • Hogeschool PXL
  • Limburg
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s

.

Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten.

In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen

we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk

leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio.

Voor de verdere uitbouw van het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie, worden 2 onderzoekers / projectmedewerkers aangeworven. Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie bundelt het onderzoek binnen bouw en energie en zet in op innovatieve bouwmaterialen en energie-efficiënte technologieën die het bouwproces versnellen en optimaliseren. De rode draad doorheen de verschillende onderzoeksdomeinen is de sterke focus op duurzaamheid en op innovatie op de strategische speerpunten in het kader van FRIS, het Full Regional Innovation Systems voor Limburg. Het expertisecentrum PXL Bouw en Energie sluit nauw aan bij de opleidingen professionele Bachelor Bouw en Elektromechanica van het departement PXL-Green & Tech.

Het departement PXL-Green & Tech met ruim 800 studenten is gevestigd op Universitaire Campus in Diepenbeek.

 

Functieomschrijving

De onderzoekers wordt betrokken binnen het praktijkgericht onderzoek en de dienstverlening rond het thema Gebouwenbeheer. Het lopende Speerpuntproject (Augmented & Virtual Reality voor BIM gerelateerde objecten; 2017-2020) en het nieuwe 2-jarige TETRA project (Augmented Reality for Smart Maintain en Operate projecten) dat opgestart zal worden in oktober 2019 zullen een spilfunctie vervullen in de technologietransfer tussen de Hogeschool PXL en de Vlaamse bedrijven die actief zijn in gebouwenbeheer.

In dit kader zal de onderzoeker volgende projecttaken uitvoeren:

·

        

Deskresearch betreffende Facility Management

·

        

Casestudies van Augmented Reality technieken in Facility Management-omgevingen

·

        

Opstellen van analyse rapporten

·

        

Organisatie van sensibiliseringsworkshops en inzicht verwervende workshops rond het thema Augmented Reality/Virtual Reality in Facility Management.

·

        

Onderhouden van contacten, specifiek met de leden van de stuurgroep en generiek met de actoren in de bouwsector

·

        

Bewaken van de samenwerking met de koepel-organisaties (Confederatie Bouw Limburg, WTCB,IFMA, …)

·

        

Opstellen van richtlijnen voor de implementatie van de technologie

·

        

Opstellen van een handboek  voor de implementatie van Augmented Reality /Virtual Reality in Facility Management

·

        

Schrijven van nieuwe projectaanvragen in de domeinen van het expertisecentrum

·

        

Samenwerking met de andere PXL expertisecentra

·

        

Bijdrage aan wetenschapscommunicatie.

De kandidaat zal meewerken in internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek rond Facility Management.

Als onderzoeker word je ook betrokken bij het opzetten en begeleiden van bachelorproeven in het

kader van je onderzoek en of dienstverlening.


Profiel

Wat jij moet kunnen:

·

        

Je hebt zowel wetenschappelijke achtergrondkennis van als relevante ervaring in de bouwsector/gebouwenbeheer

·

        

Je hebt ervaring in het trainen en het coachen van kmo-bouwbedrijven

·

        

Je hebt een goede kennis van Microsoft Word, PowerPoint en Excell maar je bent ook vertrouwd met statistiek

·

        

Je gaat graag om met veranderingsprocessen

·

        

Je hebt een goed analytisch denkvermogen waarbij je niet alleen het grote verhaal ziet maar ook oog hebt voor detail;

·

        

Je denkt steeds klantgericht en gaat proactief en nauwkeurig te werk

·

        

Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven

·

        

Je bent creatief en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan mensen boeien en overtuigen

·

        

Je bent een ondernemer die over sterke organisatorische vaardigheden beschikt

·

        

Je kan zelfstandig werken en bent goed in plannen en organiseren, maar je bent tevens een teamplayer

·

        

Je bent een facilitator in cocreatie en bouwt mee aan co-innovatie binnen het  Vlaamse werkveld.

De man of vrouw die wij zoeken:

Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan  om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

·

        

Je bent in het bezit van een masterdiploma Bouwkunde, Architectuur of Elektromechanica en je hebt minstens 3 jaar aantoonbare beroepservaring

·

        

of

je bent in het bezit van een bachelordiploma in een bouwkundige of een elektromechanische richting met minimaal 5 jaar relevante beroepservaring

·

        

of

je hebt een ander master- of bachelordiploma

en minimaal 8 jaar relevante ervaring opgebouwd in je professionele carrière in facility management, in de bouwsector of in een industriële sector

·

        

Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de

hogeschool

(cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs;

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650

)

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.

  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te

ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en

vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer

met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

 

De verloning gebeurt op basis van het diploma:

·

        

voor een masterdiploma : overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)

Voor meer informatie :

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26

·

        

voor een bachelordiploma : overeenkomstige salarisschaal B31 (equivalent 594)

Voor meer informatie:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=594&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet.

De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt.

Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier.

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk

18 augustus 2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES :

http://ses.pxl.be

. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure

·

        

Weerhouden kandidaten uit de preselectie op basis van de kandidaatstelling in SES worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden eind augustus gepland. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de procedure.

·

        

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL:

www.pxl.be/jobs

.
    

Hogeschool PXL

Hogeschool PXL

Werken aan een van de meest vooruitstrevende hogescholen? Hogeschool PXL heeft een open bedrijfscultuur, gericht op betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en teamwerk. De medewerkers van Hogeschool PXL worden aangemoedigd om initiatief te nemen, in een netwerkende omgeving, met het oog op voortdurend verbeteren.

Bezoek de website