Onderzoeker/Lector PXL BIO-Research

  • Hogeschool PXL
  • Limburg
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s

.

Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten.

In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen

we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk

leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Functiecontext

De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio. Het PXL-onderzoek is ondergebracht in 7 expertisecentra en 3 expertisecellen.

De Expertisecel PXL BIO-Research

biedt duurzame oplossingen op maat voor zowel bedrijven en overheden

op het vlak van biodiversiteit en invasieve exoten, openbaar groen en cel- en gentechnologie. 

  • Het praktijkgerichte onderzoek focust op:

    de ontwikkeling van innovatieve technieken in de bestrijding van invasieve exoten;

  • oplossingen voor klimaatbestendige en duurzame gemeenten door doelgerichte inzet van duurzame groenoplossingen en hun ecosysteemdiensten voor de burger;

  • toepassingen van DNA-merkers  en moleculaire technieken in het beheer en evaluatie van zowel biodiversiteits- en groenprojecten.

In zijn onderzoek werkt BIO-Research nauw samen met het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt en het Centrum Duurzaam Groen in Genk. 

Voor de verdere uitbouw van het Expertisecentrum PXL BIO-Research, wordt een onderzoeker/lector aangeworven.

 

Functieomschrijving

De onderzoeker wordt betrokken binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening in het speerpunt ‘Openbaar groen en bodem in duurzame steden’ van PXL BIO-Research.

De functie houdt in dat de onderzoeker verschillende onderzoeksprojecten, die in het kader van dit speerpunt van de onderzoekscel lopende zijn, zal uitvoeren. Naast het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten zal de alsook wetenschapscommunicatie en projectontwikkeling tot je takenpakket behoren.

Als onderzoeker/lector ben je ook verantwoordelijk voor opleidingsonderdelen en het begeleiden van bachelorproeven in de opleiding

de opleiding agro- en biotechnologie afstudeerrichting groenmanagement.

Deze fulltime opdracht zal vnl. ingevuld worden door onderzoek, aangevuld met een onderwijsopdracht, afhankelijk van de expertise van de betreffende kandidaat. 

Profiel

Wat jij moet kunnen :

·

        

Je beschikt over een aangetoonde vakinhoudelijk expertise m.b.t. pratkijkgericht onderzoek in openbaar groen of natuur;

·

        

Je hebt kennis en inzicht in groenmanagement, zowel naar natuur en biodiversiteit als openbaar groen;

·

        

Je hebt een goede kennis van fauna, flora en ecologische processen;

·

        

Je hebt een goede kennis van ArcGis en kan dit aantonen ahv praktijkervaring;

·

        

Je hebt een goede kennis van Microsoft Word, PowerPoint en Excell maar je bent ook vertrouwd met statistiek;

·

        

Een goede kennis van de Engelse taal is een meerwaarde voor onderzoeksdoeleinden en  (internationale) (onderzoeks-) projecten;

De professional die wij zoeken:

·

        

Je kan zelfstandig werken, kan goed plannen en organiseren en bent flexibel in het uitvoeren van diverse taken maar je bent tevens een teamplayer;

·

        

Je bent klantgericht en tegelijk oplossingsgericht i.f.v. de vooropgestelde deadline;

·

        

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan zowel intern als extern zelfstandig communiceren;

·

        

Je bent bereid en in staat om in verschillende onderzoeksprojecten tegelijkertijd te participeren

·

        

Je hebt goede didactische kwaliteiten om opleidingsonderdelen in de opleiding ABT-Groenmanagement op een toegepaste wijze in te vullen.

·

        

Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven en te optimaliseren. 

De man of vrouw die wij zoeken:

Ben jij een ondernemende en dynamische professional die openstaat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan  om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

 

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Toelatingsvoorwaarden

·

        

Je bent in het bezit van een diploma master in de Biologie, master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, master in de Bio-ingenieurswetenschappen en je beschikt over minstens 5 jaar beroepservaring;

·

        

Een doctoraatsdiploma in de Biologie of Bio-ingenieurswetenschappen is een meerwaarde, doch geeft geen aanleiding tot een hogere honorering;

·

        

Een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde.

·

        

Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de

hogeschool

(cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs;

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650

)

·

        

In combinatie met de onderwijsopdracht : expertise in het domein van onderzoeksmethodologie en ervaring in onderwijs en het begeleiden van bachelorproeven strekt tot aanbeveling

Salarisschaal

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.

  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te

ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en

vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer

met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

 

De inschaling gebeurt op masterniveau, in de overeenkomstige salarisschaal 502 

Voor meer informatie:  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet.

De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt.

Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier.

De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk

18/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES :

http://ses.pxl.be

. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure

·

        

Weerhouden kandidaten uit de preselectie op basis van de kandidaatstelling in SES worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden eind augustus-begin september gepland. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de procedure.

·

        

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL:

www.pxl.be/jobs

.
  

Hogeschool PXL

Hogeschool PXL

Werken aan een van de meest vooruitstrevende hogescholen? Hogeschool PXL heeft een open bedrijfscultuur, gericht op betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en teamwerk. De medewerkers van Hogeschool PXL worden aangemoedigd om initiatief te nemen, in een netwerkende omgeving, met het oog op voortdurend verbeteren.

Bezoek de website