Hoofd Expertisecentrum Zorgstroom - situering in het domein van de gezondheidszorg – 60%

 • Karel de Grote Hogeschool
 • Antwerpen
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Kies jij ook voor Karel de Grote Hogeschool?

Onze hogeschool is een warme en dynamische leer- en werkplek in de superdiverse stad Antwerpen. Je werkt er samen met bijna 1.300 collega's en voor meer dan 13.000 studenten.

We kiezen voor vernieuwend en uitdagend onderwijs en onderzoek met aandacht voor kwaliteit op alle niveaus. We bieden je een job waarmee je het beste van jezelf kan geven. Met respect en kansen voor iedereen.

Bouw jij mee aan onze hogeschool? We zoeken een enthousiaste collega die geëngageerd aan de slag wil gaan als:

Hoofd Expertisecentrum Zorgstroom - situering in het domein van de gezondheidszorg – 60%

Je functie

Het Expertisecentrum Zorgstroom richt zich op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en valorisatie omtrent het ontwikkelen, evalueren en implementeren van interventies in de stroom van zorg vanaf de levensstart tot de ouderenzorg met specifieke aandacht voor de positie van de zorgverlener en voedingszorg. Het onderzoek binnen het expertisecentrum is inhoudelijk verbonden met de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van onderzoek en valorisatieactiviteiten binnen het expertisecentrum:

 • Je bepaalt strategische prioriteiten voor het expertisecentrum binnen het KdG-brede beleidskader onderzoek en valorisatie. Je gaat hiervoor in overleg met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten KdG.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en monitoring van de inhoudelijke onderzoekslijnen van het expertisecentrum. Dit omvat ook het identificeren van opportuniteiten voor de verdere uitbouw van het expertisecentrum (business development).
 • Binnen de onderzoekslijnen trek en begeleid je het uitwerken van projectaanvragen voor interne en externe middelenwerving voor onderzoeks- en valorisatieactiviteiten. Je wordt hiervoor ondersteund door experten binnen de KdG-brede dienst onderzoek en dienstverlening.
 • Je volgt de voortgang en kwaliteit van de activiteiten & projecten binnen het expertisecentrum op, stuurt bij en initieert verbeteracties waar nodig.
 • Je stemt op structurele basis af met de opleidingshoofden over de verbinding tussen onderzoek en onderwijs; met de coördinatoren ‘navorming en dienstverlening’ in de opleidingen rond het opzetten van navorming en dienstverlening richting het werkveld; evenals met hoofden van andere KdG expertisecentra rond dwarsverbanden voor onderzoek en valorisatie.

Je bent verantwoordelijk voor het people management en operationeel management binnen het expertisecentrum:

 • Je trekt competente en talentvolle medewerkers aan en staat garant voor een optimale organisatie van je team.
 • Je geeft leiding, coacht en motiveert onderzoeksmedewerkers en zet in op hun talenten en verdere ontplooiing. Je bent voor je medewerkers het eerste aanspreekpunt voor vragen doorheen het onderzoeksproces.
 • Je coördineert de dagelijkse werkzaamheden en gaat waar nodig in overleg met het hoofd administratie en organisatie van de onderwijsgroep, de opleidingshoofden Verpleeg- en Vroedkunde en het diensthoofd onderzoek en dienstverlening , en gaat KdG breed in overleg met alle betrokken stakeholders.
 • Je stemt met opleidingshoofden af rond personele inzet van docenten en onderzoekers betrokken bij de activiteiten van het expertisecentrum: talentgericht en met bewaking van de goede voortgang van onderzoeksprojecten en valorisatieactiviteiten.

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en verder uitbouwen van een sterk netwerk:

 • Je vertegenwoordigt samen met je team het expertisecentrum op Vlaams, nationaal en internationaal niveau.
 • Je creëert en onderhoudt lange termijn relaties binnen de hogeschool, met het werkveld en andere kennisactoren. Je gaat samenwerkingsverbanden aan inzake onderzoek en valorisatie.
 • Je neemt deel aan regelmatig overleg met de andere hoofden van de expertisecentra en het diensthoofd onderzoek en dienstverlening.
 • Je waakt over een goede zichtbaarheid van onderzoekers en onderzoeksresultaten, zowel binnen als buiten de hogeschool. Hiervoor zet je onder andere in op (wetenschappelijke) publicaties, de kdg-website, social media, presentaties en events.

Je werkt op campus zuid. Je rapporteert aan het opleidingshoofd Vroedkunde.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Je beschikt over meerdere jaren ervaring met onderzoek en valorisatie in het domein van de gezondheidszorg, bij voorkeur ook in het hoger onderwijs.
 • Je hebt een brede kennis van het vakdomein van de opleidingen Vroedkunde en Verpleegkunde.
 • Je hebt aantoonbare sterke communicatieve en leidinggevende (coachende én aansturende) capaciteiten.
 • Je bent een teamspeler, die motiverend en inspirerend werkt ten aanzien van medewerkers. Je toont persoonlijk leiderschap en moedigt dit aan bij je medewerkers.
 • Je toont ondernemingszin, denkt innovatief en kan daadkrachtig beslissingen nemen.
 • Je bent sterk in plannen & organiseren en werkt doeltreffend en resultaatsgericht, ook onder tijdsdruk en prioriteitswisselingen.
 • Je draagt actief bij aan kennisontwikkeling en -deling binnen het Expertisecentrum en in de bredere organisatie.
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk relevant voor het domein.
 • Je draagt actief bij aan kennisontwikkeling binnen de organisatie door het inbrengen van eigen kennis en ervaring.
 • Je werkt aan je professionele en persoonlijke groei. Je wil je graag verder ontwikkelen en blijft voortdurend op de hoogte van vernieuwingen in je expertisedomein.
 • Je combineert deze functie als hoofd Expertisecentrum bij voorkeur met een opdracht binnen of buiten KdG die je toelaat flexibel beschikbaar te zijn.

Ons aanbod

 • Een statutaire aanstelling in deeltijds dienstverband (60%)
 • Je opdracht start zo snel mogelijk na selectie en loopt tot en met 31 augustus 2020, verlengbaar na positieve evaluatie.
 • Een loon in functie van je kwalificaties en ervaring (master: lector, 502), aangevuld met een mandaatvergoeding (202,54 euro bruto/maand) gedurende de looptijd van het mandaat. De mandaatperiode bedraagt vier jaar, éénmaal verlengbaar voor vier jaar op basis van gunstige evaluatie. Een tweede verlenging kan pas na vacature. Ben je al hoofdlector (salarisschaal 509), dan is aan dit mandaat geen bijkomende mandaatvergoeding gekoppeld.
 • Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op www.ond.vlaanderen.be > Werken in het onderwijs > Solliciteren en loopbaan > Weddeninfo > Weddenschaal > huidige versie. 
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
 • Typerende arbeidsvoorwaarden binnen onze hogeschool zijn flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • KdG gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Solliciteren?

Solliciteren kan enkel online via onze website https://www.kdg.be/vacatures 

- klik op gewenste vacature

- solliciteer online onderaan de pagina

- vul het sollicitatieformulier in en voeg een uitgebreide motivatie en je cv toe als bijlage

De sollicitatieperiode loopt tot en met 01/03/2020:

- De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen.

- De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview.

- De 3de ronde is een assessment center met aanvullend gesprek.

Meer informatie?

Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Kim Van Hoof, opleidingshoofd Vroedkunde via e-mail kim.vanhoof@kdg.be of via +32 3 613 15 89

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of hr@kdg.be.

Karel de Grote Hogeschool

Karel de Grote Hogeschool

KdG blijft groeien! We voeren een beleid gericht op innoveren en ondernemen én stellen zelfontplooiing centraal. Daarom durven we onszelf best een aantrekkelijke werkgever te noemen. Of je nu doceert, aanstuurt, ondersteunt ... je groeit als medewerker samen met de studenten.

Bezoek de website