Pedagoog lerarenopleiding

  • Howest
  • West-Vlaanderen
  • Interim
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Als lector ben je actief in de opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (pedagogische en didactische vakken), cursusontwikkeling en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studie-en stagebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten. Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 
Concreet betekent dit oa.:
• Onderwijsopdracht pedagogie en algemene didactiek
• Begeleiding van (internationale) stages en projecten en ondersteuning bij de verdere uitbouw ervan
• Coaching en mentoring van studenten
• Coördinatie van bredere modules in de opleiding
• Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten
Ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het curriculum en de uitbouw van innovatieve werkvormen in de educatieve bachelor secundair onderwijs.

 

Profiel

Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded. 
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.
Functiespecifiek competentieprofiel:
• Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten (pedagogie), bij voorkeur reeds gewerkt in een lerarenopleiding
• Willen werken aan krachtige leeromgevingen
• Sterk zijn in coördinatietaken
• Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs 
• Een actuele visie hebben op onderwijs
• Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs 
• Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën

 

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis: 
• Master pedagogische wetenschappen
• In het bezit zijn van pedagogische bekwaamheid
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

 

Salarisschaal

502 (lector)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator educatieve bachelor secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be

 

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2020/488/BASO/OP OPB
Departement: Howest opleidingen Brugge
Datum kandidaatstelling: 26/02/2020
Datum interview: nog niet bepaald
Indiensttreding: 16/03/2020

Howest

Howest

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Bezoek de website