Coördinator onderwijstechnologie (100%)

 • LUCA School of Arts
 • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Coördinator onderwijstechnologie

(bepaalde duur – 100% aanstelling)

 

LUCA School of Arts

Hoofdlocatie: campus Brussel of Gent

 

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

 

Opdracht

Afstandsonderwijs en blended learning worden overal in het onderwijs nu volop uitgebouwd. Om optimaal gebruik te maken van de expertise die aanwezig is op de verschillende campussen van LUCA willen we het gebruik van de nieuwste technologische middelen naar een hoger plan tillen.

Heel concreet zet LUCA versneld in op de ontwikkeling van blended en online trajecten binnen twee specifieke cases:

 • Het opleidingsonderdeel “inleiding in kunsteducatie” wordt vandaag aangeboden aan alle studenten van de Educatieve Master op 4 verschillende campussen. Het vak is ook een keuze optie voor KU Leuven-studenten. Vanaf volgend jaar wordt het OPO verplicht voor alle tweede bachelors van LUCA. Met een bereik van meer dan 600 studenten, gespreid over alle campussen, is dit voor LUCA van een nooit vertoond ambitieniveau. “Inleiding in kunsteducatie” moet hét flagship worden van onze educatieve masteropleidingen.
 • Ontwikkeling van het afstandstraject binnen onze professionele bachelor bouw. Dit willen we veel sterker op de kaart zetten, want onze Brusselse opleiding heeft potentieel om nog veel meer talent toe te leiden naar dit knelpuntsegment van de arbeidsmarkt.

Als onderwijstechnoloog geef je doeltreffende didactische ondersteuning aan de betrokken docenten bij het gebruik van deze technologieën in het onderwijs.

Jouw functie situeert zich binnen de dienst Onderwijs & Kwaliteit. Je komt terecht in een team met 10 collega’s, en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Onderwijs & Kwaliteit. Je krijgt ondersteuning van en werkt samen met medewerkers van de Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning van de KU Leuven, medewerkers van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit en opleidingshoofden van de betrokken opleidingen van LUCA.

 

Verantwoordelijkheden

 • Je volgt de laatste onderwijskundige ontwikkelingen op rond educatieve technologie voor afstandsonderwijs en blended learning. Je schat het potentieel ervan in en vertaalt het naar specifieke oplossingen voor de opleidingen van LUCA.
 • Je geeft mee vorm aan het professionaliseringsaanbod rond afstandsonderwijs en blended learning, met specifieke aandacht voor de inbedding en didactische meerwaarde van onderwijstechnologie (flipped classroom, het gebruik van stemtools, screencasting, online assessment ... ).
 • Je ontwikkelt daartoe ondersteuningsmateriaal en- instrumenten om de integratie van technologie in afstandsonderwijs en blended learning te faciliteren.
 • Je coördineert designerteams voor toekomstgericht ontwerpen van specifieke opleidingsonderdelen
 • Je organiseert daarom proefprojecten rond educatieve technologieën voor afstandsonderwijs en blended learning. Je evalueert de pilots en stelt een draaiboek op voor de didactische implementatie ervan in het onderwijs.
 • Vanuit onderwijskundig en technologisch oogpunt adviseer en begeleid je docenten bij de implementatie van afstandsonderwijs en blended learning in hun opleidingsonderdelen. Je maakt mee de analyse van het opleidingsonderdeel en je formuleert adviezen rond de optimalisering van de verschillende componenten van het opleidingsonderdeel.
 • Je verricht beleidsadviserend werk: wat is de meerwaarde van een bepaalde technologie, wat zijn internationale tendensen, wat zijn de knelpunten?
 • Je kadert je beleidsadvies ook in het algemene beleid van LUCA.

 

Profiel

 • Je hebt een Master diploma uit een richting met duidelijke relevantie voor deze taken.
 • of gelijkwaardig door ervaring.
 • Ervaring met lesgeven, met de onderwijssector en affiniteit met het domein van de kunsten vormen een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt een ruime interesse en kennis van mediakundige, pedagogische, organisatorische en onderwijstechnologische aspecten van interactieve multimedia.
 • Kennis van toledo of blackboard en/of andere digitale onderwijsplatformen is een pluspunt.
 • Je bent leergierig, je hebt een kritische ingesteldheid en je hebt inzicht in resultaten van onderwijskundig onderzoek om de ondersteuning vorm te geven.
 • Je bent flexibel ingesteld en vindt regelmatige vergaderingen op verschillende campussen geen probleem.
 • Je kan vlot in teamverband werken en hebt tegelijk voldoende zelfstandigheid om alleen initiatieven te dragen.
 • Je bent accuraat en nauwgezet, en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je werkt projectmatig maar hebt ook bijzondere aandacht voor de noodzaak tot duurzame implementatie van de verwezenlijkingen, LUCA breed.
 • Je bent bereid je (verder) te professionaliseren in specifieke thema's van onderwijsontwikkeling.
 • Je deelt de waarden die wij als School of Arts uitdragen en je hebt een uitgesproken interesse in onze missie en activiteiten van onze School of Arts.

 

Aanbod

Wij bieden een aanstelling van 1 jaar ten belope van 100% in een tijdelijk vacant ambt (A-barema). Deze tewerkstelling is verlengbaar mits positieve evaluatie.

Je start idealiter zo snel mogelijk en komt terecht in een dynamische omgeving en een team van fijne collega’s. Je hoofdplaats van tewerkstelling is Brussel of Gent, nader te bepalen.

Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

 

Interesse?

Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Filip Vervenne, medewerker van de dienst Onderwijs & Kwaliteit: filip.vervenne@luca-arts.be of 0474/725009.

Met vragen over de procedure kan je terecht op personeelsdienst@luca-arts.be .

Kandidaten bezorgen uiterlijk op 1 september 2020 hun dossier aan LUCA School of Arts via CV Warehouse. Daar laden zij één gebundelde pdf op met daarin:

 • Een CV
 • Een motivatiebrief met daarin ook de eigen visie op onderwijstechnologie
 • Een attest van diploma

 

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit 3 stappen:

 • Een preselectie op basis van de ingediende dossiers.
 • Een selectiegesprek met de kandidaten
 • Een assessment die bestaat uit een testbatterij.

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

 

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Bezoek de website