Projectcoördinator (100%)

 • Erasmushogeschool Brussel
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, staat voor bijna 200 jaar professionele muziekopleiding met internationale uitstraling. Ook zijn  muziekbibliotheek is wereldwijd bekend. De waardering voor deze unieke collectie en haar erfgoedwerking werd in 2018 bevestigd door de toekenning van het kwaliteitslabel als erfgoedbibliotheek.
Het behoud en beheer van het muzikaal erfgoed reikt verder dan de eigen instelling en daarom heeft de conservatoriumbibliotheek, i.s.m. Cemper, Kunstenpunt Vlaanderen, Meemoo en de VRT-audiotheek, een project opgestart om de “Bladmuziekcollectie van de Openbare Omroep” beter te bewaren en ook toegankelijk te maken d.m.v. een webcatalogus en digitalisering van de partituren. Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar een projectcoördinator.
Jouw taak bestaat erin om het project te coördineren, in samenwerking met de projectmedewerker, de projectleider en de leden van de stuurgroep.
Belangrijke taken hierbij zijn:

-     

Verbeteren en verfijnen van de ruwe data van de geconverteerde records in de catalogus.

-     

Opvolging van auteursrechten en/of creative commons licenses.

-     

Inhoudelijk meewerken aan de website en het online publicatieplatform.

-     

Mee uitwerken van een communicatiestrategie en een waarderingstraject voor de erfgoedcollectie.

-     

Coördinatie van het overleg met de stakeholders.
-      

Rapportering, zowel intern als extern, van de projectevolutie en de -resultaten.
Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills

Profiel

Meer 

dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.
Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:
·        

Talenkennis  -

Nederlands is je basistaal, zowel mondeling als schriftelijk. Je kan je ook vlot uitdrukken in het Engels en Frans.
·        

Teamplayer -

Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar je bent evenzeer een loyale teamspeler, zowel met je directe medewerkers, de beleidsmakers als met de externe stakeholders.
·        

Visie op erfgoedwerking

Je weet wat efficiënte erfgoedwerking inhoudt en je kan een haalbaar communicatieplan en waarderingstraject uitwerken.
·        

Kennis van muziek en muziekinformatiebeheer

Je kent de noden op het vlak van muziekontsluiting en je kan concreet bijdragen tot een beter niveau van muziekontsluiting, zowel op het vlak van catalografie als het aanbieden van full tekst documenten.

·        

Ervaring

Ervaring in de sectoren bibliotheek-, informatisering- of erfgoedsector strekt tot aanbeveling.

·        

Algemene attitude

Je werkt professioneel en enauwgezet, je bent leergierig en wil voortdurend je expertise verder uitbouwen. Je bent enthousiast en flexibel. Je planning is realistisch en haalbaar en je haalt tijdig je doelstellingen. Je kan helder je standpunten toelichten, zodat overlegmomenten efficiënt verlopen. Je rapporten zijn duidelijk en beknopt.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een

diploma van master in de humane wetenschappen of in de kunsten, met een voorkeur voor musicologie of muziek, eventueel aangevuld met een bijkomende relevante opleiding.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 585, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling; a rato van 40 dagen per jaar voor een voltijdse functie, bovendien kan je deze als administratieve kracht flexibel inplannen.
 • Flexibiliteit – glijdende werkuren en de mogelijkheid om te flexwerken.
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en een fietsvergoeding.
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
 •  Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

Concreet
Functie: Contractueel bediende
Departement: KCB
Aard tewerkstelling: Contratueel
Vereist niveau: Master
Volume: 100%
Duur: 01/07/2020 – 28/02/2021. Verlengbaar tot 28/02/2022, afhankelijk van de evaluatie van het personeelslid en de goedkeuring van het projectdossier.

Afsluitdatum: 10/06/2020

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.
Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 10/06/2020 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.
Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland maandag 15/06/2020, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Erasmushogeschool Brussel

Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking. De Erasmushogeschool Brussel ontvangt dagelijks 5500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. We bieden je een boeiende en afwisselende job met de nodige autonomie en flexibiliteit.

Bezoek de website