Coördinator navorming

  • Vives Hogeschool
  • West-Vlaanderen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving


Binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie zijn we op zoek naar een coördinator navormingen :

- Je implementeert de visie van IWT op levenslang leren;
- Je koppelt de algemene organisatie en werking van de navormingen aan deze van de reguliere opleidingen;
- Je zet de commercieel-administratieve processen op punt;
- Je zit in de cockpit van de digitalisering en zoekt proactief naar nieuwe software om de administratieve processen te optimaliseren;
- Je coördineert de totstandkoming van een nieuwe wervende website.

- Je beschikt over een bachelor of masterdiploma;
- Je hebt affiniteit met IT-architectuur;
- Je hebt een brede interesse in de bedrijfswereld en hebt ervaring in onderwijsprocessen;
- Je bent commercieel ingesteld.

Functie specifieke competenties

- Je netwerkt en onderhoudt relaties, je bent een bruggenbouwer;
- Je stelt zich contactvaardig op, hebt inlevingsvermogen, werkt samen en luistert actief;
- Je werkt systematisch en methodologisch;
- Je gebruikt digitale middelen om samen te werken en houdt helikopterview;
- Je coacht een team medewerkers, stuurt die aan en geeft richting;
- vertaalt beleid in strategie en handelt kostenbewust;
- Je adviseert en actualiseert;
- Je handelt besluitvaardig, je werkt vernieuwend en nauwgezet en je denkt constructief kritisch.


Salarisschaal equivalent aan barema 502 voor master en barema 316 voor bachelor van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).PERIODE VAN AANSTELLING

Het betreft een voltijdse opdracht vanaf 16 augustus tot en met 31 augustus 2021. Verlenging is mogelijk na positieve evaluatie. Het betreft een vacature met perspectief.

Je kan kandideren tot en met 5 juli 2020. Tijdens de maatregelen inzake bestrijding van het Corona-virus zou het kunnen dat de sollicitatiegesprekken online zullen gebeuren, afhankelijk van de maatregelen.

CONTACT

Inhoudelijk:

mevrouw Veerle De Mey, studiegebieddirecteur Industriële wetenschappen en Technologie
op het nummer +32 477 610740 of via mail veerle.demey@vives.be

Administratief:

mevrouw Sophie Delodder, medewerker personeelsdienst
via mail sophie.delodder@vives.be


Vives Hogeschool

Vives Hogeschool

VIVES is een hogeschool met 1.300 medewerkers die dagelijks aan de toekomst werken van 13.500 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers. VIVES heeft een sterke reputatie en is koploper in afstandsonderwijs en werkplekleren. VIVES is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen met bachelor- en graduaatsopleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs, sociaal-agogisch werk.

Bezoek de website