Lector vastgoed

 • HOGENT
 • Oost-Vlaanderen
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Vacaturenummer: FNT E 258 Publicatiedatum: 15.06.2020

Korte beschrijving van de betrekking

Situering

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten. Vanaf 21 september 2020 zijn er zeven departementen:
  • Bedrijf en Organisatie
  • IT en Digitale Innovatie
  • Gezondheidszorg
  • Sociaal-Agogisch Werk
  • Lerarenopleiding
  • Omgeving
  • Biowetenschappen en Industriële Technologie

Daarnaast is er een School of Arts en de entiteit GO5 met de graduaatsopleidingen.

 • Het departement Omgeving bestaat uit 2 opleidingscentra:
  • Vastgoed
  • Houttechnologie

Het opleidingscentrum omvat een cluster van aan elkaar verwante bacheloropleidingen, afstudeerrichtingen, postgraduaten, … en is de basisentiteit voor elk onderwijzend personeelslid.

 • Je wordt hoofdzakelijk tewerkgesteld in de bacheloropleiding vastgoed, afstudeerrichting vastgoed, die behoort tot het opleidingscentrum Vastgoed.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in het vakgebied vastgoed.
 • Je bent lector en titularis van verschillende opleidingsonderdelen gerelateerd aan de vastgoedmarkt en de vastgoedactoren (Vlaams versus internationale vastgoedsector, bemiddelaar/beheerder/vastgoeddeskundige) en gerelateerd aan vastgoedrecht (zakenrecht, contractenrecht, koop- en huurrecht,…).
 • Je staat in voor de inhoudelijke coördinatie van de leerlijn ‘vastgoed – markt en recht’ binnen de professionele bachelor vastgoed.
 • Je bent coördinator van de stages / werkplekleren en de bachelorproeven binnen de professionele bachelor vastgoed, met afstudeerrichting vastgoed.
 • Je bent dé ambassadeur van het werkplekleren / de stage en beschikt over commerciële skills om een netwerk binnen je vakgebied uit te bouwen.
 • Je staat in voor praktijkgerichte onderwijsopdrachten (oefensessie, begeleid zelfstandig leren en projectcoaching) die behoren tot bovenstaande vakgebieden.
 • Je werkt actief mee aan de verdere professionalisering zowel op inhoudelijk als op onderwijskundig vlak binnen het vakgebied vastgoed (markt en recht).
 • Je bouwt een kennisexpertise uit binnen het vakgebied vastgoed en initieert mogelijke dienstverleningsopdrachten of andere onderzoeksopdrachten en schrijft actief mee aan onderzoeksaanvragen.
 • Je kan studenten motiveren, coachen en begeleiden bij stages, projectwerk en bachelorproeven.
 • Je neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve werksfeer te komen. Je benadert behoeften, tekorten en problemen over de werking proactief en stelt mogelijke oplossingen voor.
 • Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je opleiding en HOGENT.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je rapporteert aan je (rechtstreeks) leidinggevende over de stand van zaken van de uitvoering van je opdrachten en omtrent eventuele moeilijkheden of problemen hiermee.

Competentievereisten

 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen en afstandsleren.
 • Je beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken.
 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit.
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare en relevante werkervaring binnen het vakgebied vastgoed (markt en recht).
 • Je bent vertrouwd met ICT-tools en electronische leeromgevingen.
 • Je hebt kennis van onderzoeksmethodologie en/of onderzoekstool(s).

Pluspunten hier bij zijn:

 • Academische kennis opgebouwd rond educatieve vaardigheden met focus op werkplekleren binnen de vastgoedsector.
 • Ervaring met het begeleiden van studenten en docenten in het opvolgen van praktijkgeriche stages (binnen- en buitenland) in het vakgebied vastgoed.

Salarisschaal

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Looptijd

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 21-09-2020.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één academiejaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld.
 • Beschikken over minstens 5 jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs binnen het vakgebied vastgoed (markt en recht).

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 06-07-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is 21 augustus 2020.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Mieke Paelinck, vakgroepvoorzitter vakgroep Vastgoed en Landmeten. Dit kan via e-mail (Mieke.Paelinck@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Katrien Terwecoren, HR partner. Dit kan via e-mail (Katrien.Terwecoren@hogent.be) of telefonisch (09 243 23 16).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

HOGENT

HOGENT

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Bezoek de website