Lector voedings- en dieetkunde

 • HOGENT
 • Oost-Vlaanderen
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Vacaturenummer: FNT V 261 Publicatiedatum: 18.06.2020

Korte beschrijving van de betrekking

Situering

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten. Vanaf 21 september 2020 zijn er zeven departementen:
  • Bedrijf en Organisatie
  • IT en Digitale Innovatie
  • Gezondheidszorg
  • Sociaal-Agogisch Werk
  • Lerarenopleiding
  • Omgeving
  • Biowetenschappen en Industriële Technologie

Daarnaast is er een School of Arts en de entiteit GO5 met de graduaatsopleidingen.

 • Het departement Gezondheidszorg bestaat uit 5 opleidingscentra:
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Verpleegkunde

Het opleidingscentrum omvat een cluster van aan elkaar verwante bacheloropleidingen, afstudeerrichtingen, postgraduaten, … en is de basisentiteit voor elk onderwijzend personeelslid.

 • Je wordt hoofdzakelijk tewerkgesteld in de bacheloropleiding voedings- en dieetkunde, die behoort tot het opleidingscentrum Voedings- en Dieetkunde.

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in het domein voedings- en dieetkunde onder meer voor het doceren van theorie en oefeningen toegepaste dieetleer en practica diëtetische keukentechnologie.
 • Je staat in voor het motiveren, coachen en begeleiden van studenten van de opleiding voedings- en dieetkunde bij klinische stages, casuïstiek, intervisie en bachelorproeven.
 • Als vakexpert verleen je je medewerking aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening in het domein van voedings- en dieetkunde.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je opleiding en HOGENT.

Competentievereisten

 • Je beschikt over actuele academische en professionele vakkennis inzake voedings- en dieetkunde.
 • Je beschikt in het bijzonder over actuele academische en professionele vakkennis inzake de evidence based diëtetiek.
 • Je beschikt over kennis en ervaring betreffende het professioneel handelen binnen de functie van voedings- en dieetkundige.
 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan de praktijk van het werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen.
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Je beschikt over vlotte ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken.
 • Pluspunten:
  • je beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
  • je beschikt over ervaring met lesgeven in het (hoger) onderwijs.
  • je beschikt over een relevante werkervaring in de sector van voeding en diëtetiek of een andere ervaring in samenwerking met die sector.

Salarisschaal

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Looptijd

Wij bieden een statutaire aanstelling van 80%, die bestaat uit een combinatie van

 • een tijdelijke, niet-vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 21-09-2020 tot terugkeer titularis en uiterlijk tot en met 26-09-2021.

en

 • een tijdelijke vacante betrekking (in toepassing van art. V. 137 § 2 van de Codex Hoger Onderwijs) voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 21-09-2020 tot en met 25-09-2021.

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van een diploma van bachelor, of gelijkgeschakeld, in de voedings- en dieetkunde.
 • In het bezit zijn van een bijkomend diploma van master.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 10-08-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is 19-08-2020.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lieve Vermeiren, vakgroepvoorzitter vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen. Dit kan via e-mail (lieve.vermeiren@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Kaat Bossuyt, HR partner. Dit kan via e-mail (Kaat.Bossuyt@hogent.be) of telefonisch (09 243 27 12).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

HOGENT

HOGENT

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Bezoek de website