Onderzoeker Gezinspedagogiek en Gezinsondersteuning

 • Odisee Hogeschool
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Op Campus Schaarbeek wordt de opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen georganiseerd, alsook de activiteiten van het kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het kenniscentrum doet praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel het versterken van hun functioneren en welbevinden.

Vanuit het perspectief van gezinnen

 • voeren we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit, dat vaak resulteert in concrete tools waar onze partners, werkveld en beleid mee aan de slag kunnen
 • doen we aan maatschappelijke dienstverlening, in interactie met het werkveld.

We maken deel uit van adviesraden en werkgroepen, we geven lezingen, vormingen en bijscholingen, we begeleiden trajecten en zetten projecten op, we staan de pers te woord; stimuleren we het debat over gezinnen, relaties en opvoeding via publicaties en evenementen.

We zijn op zoek naar een collega die onze onderzoekslijn “Gezinspedagogiek en Gezinsondersteuning” versterkt. Binnen deze onderzoekslijn bieden we ondersteuning aan Huizen van het Kind, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, inloopteams, opvangvoorzieningen, enz. 
We doen behoeftenonderzoek bij ouders, evalueren methodieken, verkennen nieuwe werkvormen, begeleiden organisaties om hun aanbod toegankelijker te maken, … We zetten theoretische kaders om in praktijkgerichte inzichten.

JOUW TAAKINHOUD
 • Je werkt mee aan academische en werkveldgerichte publicaties inzake gezinspedagogische thema’s.
 • Je voert een onderzoek naar impact van gezinsondersteuning; voor het bepalen van de onderzoeksopzet (de doelstellingen, methode, verwachte uitkomst) en de uitwerking ervan ga je in overleg met het werkveld en met collega’s.
 • Je schrijft een onderzoeksvoorstel uit voor een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t. een gezinspedagogisch thema.
  Indien goedgekeurd, voer je het onderzoek zelfstandig uit, en bouw je een goede samenwerkingsrelatie met collega’s en het werkveld uit.
 • Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.

Deze taken voer je uit onder leiding van en in nauw overleg met de verantwoordelijken van deze onderzoekslijn en met de coördinator van het kenniscentrum. Je overlegt en stemt af met andere onderzoekers die rond gelijkaardige thema’s werken. Je werkt actief mee aan de positieve uitstraling van het kenniscentrum zowel binnen als buiten de instelling.

 

 

 

JOUW PROFIEL
 • Je beschikt over een doctoraatsdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over praktische onderzoekservaring. Ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden is een pluspunt.
 • Je kan vlot een netwerk uitbouwen, met werkveld- en beleidsactoren en met de wetenschappelijke wereld.
 • Je hebt een vlotte pen en kan schrijven voor verschillende doelgroepen (zowel voor een breed als een gespecialiseerd publiek).
 • Je hebt affiniteit met actuele thema’s m.b.t. gezinnen en opvoeding.
 • Je hebt interesse en ervaring in het begeleiden/ onderwijzen van studenten.
 • Je neemt op termijn een trekkende rol op in de onderzoekslijn. Je neemt initiatief en profileert je als expert.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je werkt resultaatsgericht en respecteert afgesproken deadlines.
 • Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen en organiseren.
 • Je bent bereid om op zaterdagen te werken.
ONS AANBOD
 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijs-en onderzoeksomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor één jaar als voltijds bediende-onderzoeker die start op 7 september 2020. De aanstelling wordt verlengd bij een gunstige evaluatie.
 • Inschaling in weddenschaal 502.
 • Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • De opdracht wordt uitgeoefend vanuit Campus Schaarbeek.

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een (online) interview op 27 augustus 2020.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Kathleen Emmery, coördinator Kenniscentrum Gezinswetenschappen, tel. 0485 65 66 80 of via mail kathleen.emmery@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be.

De diensten van onze hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t/m 15 augustus 2020.

Odisee Hogeschool

Odisee Hogeschool

Odisee gelooft in de kracht van mensen. We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Bezoek de website