Onderzoeksassistent Beeldende Kunsten- Grafiek en Tekenkunst (80%)

 • LUCA School of Arts
 • Oost-Vlaanderen
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Onderzoeksassistent Beeldende Kunsten - Grafiek en Tekenkunst

(bepaalde duur - 80% aanstelling: 50% onderzoeksopdracht + 30% onderwijsopdracht)

 

LUCA School of Arts

Locatie: campus Sint-Lucas Gent

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

 

Opdracht

 • Als assistent werk je voor 50% van je aanstelling aan een doctoraat in de Kunsten.

De aanstelling van de kandidaat kan pas aanvatten eens het doctoraatsvoorstel van de kandidaat werd goedgekeurd door de LUCA doctoraatscommissie. Dit betekent dat de weerhouden kandidaat (indien zijn/haar voorstel nog niet werd goedgekeurd door de doctoraatscommissie) zijn/haar voorstel moet indienen bij de doctoraatscommissie bij de eerstvolgende indiendatum. Bij goedkeuring kan de aanstelling van de weerhouden kandidaat aanvatten.

 • Als assistent sta je de docenten bij en vervul je onder hun leiding onderzoeks-, onderwijs- of begeleidingsopdrachten.
 • Als assistent kan je voor een gedeeltelijke opdracht administratieve en/of organisatorische taken uitvoeren.

 

Verantwoordelijkheden :

 • Je bereidt een doctoraat in de kunsten voor in samenwerking met een promotor binnen de onderzoekseenheid Image. Het doctoraatsonderzoek in de kunsten richt zich op artistieke praktijken in het medium grafiek en tekenkunst en focust op één of meerdere van de volgende onderzoeksspeerpunten van de onderzoekseenheid Image (volledige visietekst – zie bijlage):
 1. Atelierpraktijken en -processen in Kunst en Ontwerp
 2. Beeld, Woord en Discours
 3. Beeld en Maatschappij
 • Je neemt onderwijstaken op en begeleidt studenten van de opleiding bachelor (atelier Grafiek & Tekenkunst) en/of master in de Beeldende Kunsten voor maximaal 30%, aansluitend bij je specialisatie.

 

Profiel

 • Je beschikt over een diploma Master in de Beeldende Kunsten of gelijkwaardig.
 • Je eigen artistieke praktijk heeft een aantoonbaar onderzoekend karakter.
 • Je hebt een uitgesproken interesse in het onderzoek in de kunsten, met name in de beeldende kunsten.
 • Je eigen artistieke praktijk vertoont affiniteiten met het onderzoek dat wordt uitgevoerd aan de onderzoekseenheid Image.
 • Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in grafiek en tekenkunst, en de beeldende kunsten en ontwerp in het algemeen.
 • Je werkt aan de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand en consistent oeuvre binnen het hedendaagse (internationale) kunstlandschap; het medium grafiek en tekenkunst speelt daarin een centrale rol.
 • Je hebt brede ervaring met verschillende technieken binnen grafiek en tekenkunst en beschikt over een ruime materialenkennis;
 • Je beschikt over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen.
 • Je kunt zelfstandig werken, je hebt verantwoordelijkheidszin en bent stressbestendig.
 • Je bent een enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën en zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Je bent communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.

 

Aanbod

Wij bieden een statutaire aanstelling voor 80% van bepaalde duur (2 jaar vanaf 15/09/2020) in het vacant ambt van assistent (barema 502), op voorwaarde dat het doctoraatsvoorstel werd goedgekeurd door de LUCA doctoraatscommissie. De aanstelling kan 2 maal worden verlengd met 2 jaar onder voorwaarde van een gunstige evaluatie.

Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Wim Lambrecht, campusopleidingshoofd Beeldende Kunsten Gent (wim.lambrecht@luca-arts.be) en Annelies Monseré, onderzoekshoofd Image (annelies.monsere@luca-arts.be).

Solliciteren kan tot en met 17/08/2020 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit een motivatiebrief, een C.V., attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma) en een volledig uitgewerkt doctoraatsvoorstel inclusief ondersteuning van een promotor van de onderzoekseenheid Image (zie sjabloon: https://www.luca-arts.be/nl/doctorate-in-the-arts#application_procedure ). Een aanbevelingsbrief van het onderzoekshoofd is in deze fase nog niet nodig.

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking .

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Bezoek de website