Projectmedewerker verpleegkunde

  • Howest
  • West-Vlaanderen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Als onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het project EduPal.
Het doel van het project is om de huidige staat van het onderwijs in palliatieve verpleegkunde en geneeskunde in Vlaanderen te beoordelen en te beschrijven.

Daarnaast onderzoeken we in een multidisciplinaire context de noden op het vlak van educatie, zowel i.v.m. de basiscompetenties als de specialistische competenties in palliatieve verpleegkunde en geneeskunde.

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met deskundigen uit het werkveld (ervaringsdeskundigen, artsen, verpleegkundigen, palliatief deskundigen, netwerken palliatieve zorg).

Als onderzoeker kan je kan zelfstandig aan de slag en voel je je uitgedaagd om een onderzoeksproces tot een goed eind te brengen.

Je koppelt de resultaten ook terug naar de opleiding verpleegkunde en naar het werkveld.

Profiel

Howest competentieprofiel:

·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·       Je bent openminded.

·       Je bent een teamplayer.

·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·       Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

·       Je weet een creatief, open proces aan te pakken en je kan gestructureerd projecten uitwerken.

·       Je beschikt over doorgedreven onderzoeksvaardigheden.

Toelatingsvoorwaarden

Masterdiploma in een menswetenschappelijke en/of (para)medische richting.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Salarisschaal

587 (A21)

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Veerle Coupez – Coördinator Onderzoek Verpleegkunde
veerle.coupez@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en Financiën
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2020/512/VPL/PRM CON
Departement: Howest opleidingen Brugge
Datum kandidaatstelling: 16/08/2020
Datum interview: nog niet vastgelegd
Indiensttreding: 01/09/2020

Howest

Howest

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Bezoek de website