Gastprofessor technologie, materialen en productietechnieken voor ontwerpers (40%)

 • LUCA School of Arts
 • Limburg
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Gastprofessor technologie, materialen en productietechnieken voor ontwerpers

(bepaalde duur - 40% aanstelling)

 

LUCA School of Arts

Hoofdlocatie: C-mine Genk

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

 

Opdracht

Als lid van het onderwijzend personeel van de hogeschool LUCA kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het beoefenen en ontwikkelen van de kunsten, het verrichten van onderzoek in (voor en over) de kunsten, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in onderwijs- en beleids-(ondersteunende) opdrachten.

 

Verantwoordelijkheden :

Als gastprofessor Designissues en context zorg je, van uit je specifieke competenties en in samenwerking met de andere collega’s binnen de opleiding, voornamelijk voor:

 • uitvoeren van onderwijsopdrachten, meer specifiek de opleidingsonderdelen Technologie voor ontwerpers, Materialen en productietechnieken voor ontwerpers en andere technologie gerelateerde opleidingsonderdelen binnen de bachelor en master van de opleiding productdesign;
 • actualiseren van studiemateriaal;
 • ondersteuning geven bij het evalueren van artistieke evaluaties en feedback van studenten.

 

Profiel

 • Beschikken over een specifiek expertise in materialen (in hoofdzaak metalen en kunststoffen, bij voorkeur ook natuurmaterialen en hout) en gerelateerde productietechnieken. Daarnaast heb je een brede wetenschappelijke en technologische expertise die relevant kan zijn voor ontwerpers
 • Houder van een masterdiploma in de (industriële) ingenieurswetenschappen, bij voorkeur ook in het bezit van een doctoraat
 • Aantoonbare relevante ervaring hebben in een lesopdracht in het hoger onderwijs in één of meerdere van de volgende domeinen: materiaalkunde, fysica, wiskunde
 • Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

 

Aanbod

Wij bieden een 40% aanstelling van bepaalde duur in het vacant ambt van gastprofessor ( barema 502). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

De aanstelling is voorzien van 15/9/2020 tot en met 14/9/2021.

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Wim Buts, Opleidingshoofd Productdesign (wim.buts@luca-arts.be). Met vragen over de procedure kan je terecht op personeelsdienst@luca-arts.be .

Solliciteren kan tot en met 12 augustus 2020 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat één pdf-dossier bestaande uit een motivatiebrief, een C.V. en attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

 

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Een preselectie op basis van de ingediende dossiers.
 • Een selectiegesprek met de kandidaten op 24 augustus 2020.

 

Luca School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst , nationaliteit of functiebeperking .

 

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Bezoek de website