Diensthoofd Technisch Beheer (Klasse A+)

 • HOGENT
 • Oost-Vlaanderen
 • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Vacaturenummer: DFB E 050 Publicatiedatum: 01.07.2020

Korte beschrijving van de betrekking

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een diensthoofd Technisch Beheer. Je komt terecht in de dienst Technisch Beheer van de directie Facilitair Beheer. De dienst staat in voor het technisch beheer op de verschillende campussen van HOGENT en is onderverdeeld in verschillende teams: bouwkundig & groenonderhoud, HVAC & sanitair, elektriciteit, installaties, facilitaire projecten en tenslotte EGW-beheer & sturing installaties. Met meer dan 40 medewerkers werkt de dienst er elke dag opnieuw aan om zowel studenten, personeel als externen een innovatieve en duurzame campus te bieden.

Als diensthoofd Technisch Beheer coördineer je de dagdagelijkse werking van de dienst en fungeer je als aanspreekpunt voor alles wat betreft technisch beheer. Je ziet toe op het goede verloop van de verschillende technische activiteiten binnen HOGENT, grijpt zelf in waar nodig en blijft werken aan de verdere optimalisering van de dienstverlening, die je verder afstemt op de noden van de verschillende (interne of externe) stakeholders. Je neemt eveneens het voortouw op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering. Zo ben je projecteigenaar van verschillende softwareprojecten (toegangscontrole, camerasystemen, gebouwbeheersystemen, …).

Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het technisch beheer binnen HOGENT en bepaalt mee de strategie van de dienst. Je staat in voor de beleidsvoorbereiding en vertaalt dit beleid in doeltreffende instrumenten, procedures en processen.

Je volgt tendensen, ontwikkelingen en regelgeving binnen het domein technisch beheer op en ziet toe op de correcte toepassing ervan (o.a. GDPR). Je draagt veiligheid hoog in het vaandel en waakt eveneens over de correcte toepassing van die specifieke wet- en regelgeving. Zo coördineer je bijvoorbeeld de strikte uitvoering van het globaal preventieplan, het jaaractieplan en de verslagen van de werkplaatsbezoeken.  Je organiseert bijvoorbeeld ook conditiemetingen van gebouwen en technische installaties en geeft gepast gevolg aan je vaststellingen. Je zorgt voor expertisedeling binnen je dienst en ondersteunt je medewerkers in het formuleren van uniforme en transparante adviezen in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

Je bent budgethouder en begroot het technische budget. Je beheert de verschillende aankoopprocessen met betrekking tot technisch beheer (aanbesteding, beoordelen van offertes, controle,…) en staat mee in voor de opvolging van onderhoudscontracten,…

Je stuurt het team van de dienst Technisch Beheer aan. Teamwerk, vertrouwen en collegialiteit staan daarbij centraal. Je stimuleert zelfsturing en geeft je medewerkers ruimte en kansen om hun competenties verder uit te bouwen. Je zet in op een optimale samenwerking tussen de verschillende teams binnen je dienst en werkt nauw samen met de dienst Logistiek Beheer van de directie Facilitair Beheer.

Je werkt ook nauw samen met de faculteiten, de School of Arts, GO5 en de verschillende directies en diensten binnen het Servicecenter en bouwt een netwerk uit met externe partners (Ugent, GO, IFMA,…).

Competentievereisten

 • Je bent erg gemotiveerd voor deze functie en bent enthousiast om aan de slag te gaan bij HOGENT
 • Je beschikt over een grondige expertise in de verschillende activiteiten binnen het domein technisch beheer
 • Je hebt voeling met de noden van de gebruikers van gebouwen en stelt een servicegerichte werking voorop
 • Je bent inventief, oplossingsgericht en hands-on maar beschikt tevens over een goed conceptueel en analytisch denkvermogen
 • Je hebt een enthousiasmerende leiderschapsstijl die ruimte laat voor initiatief en verantwoordelijkheid en hebt oog voor het welzijn van je medewerkers
 • Je bent een netwerker en hebt een open en heldere communicatiestijl
 • Je handelt diplomatisch en empathisch
 • Je stelt je flexibel op wat betreft locatie en tijdsbesteding. Je staat mee in voor de technische nacht- en weekendpermanentie.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT

Salarisschaal

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse A+, tussen de salarisschaal A21 (minimum) en de salarisschaal A32 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A21: €3518.21, A22: €3884.71, A31: €4121.19).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Looptijd

Wij bieden een voltijdse statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor onmiddellijke indiensttreding. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Toelatingsvoorwaarden

Op datum van kandidaatstelling beschik je over één van volgende diploma’s van master, of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig:

 • Industriële wetenschappen (Bouwkunde, Elektromechanica of Elektrotechniek)
 • Ingenieurswetenschappen (Architectuur, Bouwkunde, Elektromechanica of Elektrotechniek)

Op datum van kandidaatstelling beschik je eveneens over 5 jaar recente werkervaring in een bouwtechnische functie op masterniveau, waarvan 2 jaar in een leidinggevende functie.

Daarnaast dien je op datum van kandidaatstelling te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 23-08-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld.

Kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor een eliminerend preselectiegesprek, dat online zal georganiseerd worden, op vrijdag 04-09-2020, in de voormiddag.

De kandidaten die na het preselectiegesprek overblijven, worden uitgenodigd voor een niet eliminerend assessment.

Aansluitend worden de kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek. Ter voorbereiding van het gesprek kan een case toegestuurd worden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Rudi De Vierman. Dit kan via e-mail (rudi.devierman@hogent.be) of telefonisch (09 243 34 36).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79). Fien Deseyne is met vakantie van 18-07-2020 tot en met 16-08-2020. Vanaf 17-08-2020 zal ze je mail beantwoorden, en kan je ook telefonisch terug contact met haar opnemen.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

HOGENT

HOGENT

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Bezoek de website