Projectmedewerker EC Zorginnovatie

  • Vives Hogeschool
  • West-Vlaanderen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving


Het expertisecentrum zorginnovatie is op zoek naar een projectmedewerker voor het 3-jarig Capacity Building KA2 Erasmus project: Developing an Occupational Therapy Study Program in Ukraine. In dit project willen we samen met de partners een bacheloropleiding ergotherapie opstarten in 3 hogescholen in Oekraïne. Dit project kadert binnen het ERASMUS + programma van de Europese Commissie.

Het uiteindelijke doel is de opstart van de nieuwe opleiding in september 2022 in Oekraïne. Dit betekent dat leermaterialen aanwezig moeten zijn, docenten moeten opgeleid zijn, stageplaatsen moeten voorzien zijn en er ook een groot en stevig draagvlak is voor deze nieuwe opleiding. De ontwikkeling zelf van het curriculum en de nodige materialen ligt in handen van de partners.

- Je bent een ergotherapeut met een brede kennis van theoretische concepten in de ergotherapie en de uitvoering van het beroep in de praktijk;
- Je ontwikkelt lespakketten in co-creatie en verzorgt de 3 train-the-trainer weken met praktijklessen voor de docenten in de verschillende universiteiten in Oekraïne;
- Je werkt ook een online course uit als aanvulling op deze train-the-trainer weken. Alle taken zijn in samenwerking met alle betrokken partners;
- Je reist regelmatig (4-tal keer per jaar) naar Oekraïne of Portugal voor projectvergadering, training sessies en persoonlijke contacten met de partners.
- Je werkt samen met de docenten uit de opleiding ergotherapie, waar één docent ook gedeeltelijk is vrijgesteld voor dit project. Regelmatige aanwezigheid op campus Brugge is hierdoor gewenst.- Je beschikt over een bachelor of master diploma ergotherapie en hebt praktijkervaring op de werkvloer als ergotherapeut;
- Je beschikt bij voorkeur over een didactisch diploma en hebt ervaring in het lesgeven;
- Je kan zowel schriftelijk als mondeling vlot in het Engels communiceren;

Functie specifieke competenties

- Je gebruikt digitale middelen om samen te werken;
- Je werkt systematisch en methodologisch en houdt een helikopterview;
- Je vertaalt beleid in strategie;
- Je stelt je contactvaardig op, netwerkt en onderhoudt relaties;
- Je coacht teams en deelt je kennis met collega’s;
- Je bezit vakdeskundigheid en adviseert;
- Je handelt besluitvaardig en werkt vernieuwend;
- Internationale verplaatsingen schrikken je niet af.Salarisschaal equivalent met barema 502 voor master en equivalent met barema 306 voor bachelor van het Departement Onderwijs.PERIODE VAN AANSTELLING

Het gaat om een tijdelijke job van 20% vanaf september 2020 tot en met 31 augustus 2021. Verlenging is mogelijk na positieve evaluatie. Het gaat over een project van 2 jaar.

Je kan kandideren tot en met 15 augustus 2020.

CONTACT

Inhoudelijk:
mevrouw Leen Verkinderen, opleidingshoofd Ergotherapie,
via mail leen.verkinderen@vives.be

OF

de heer Jan Vandekerckhove, studiegebiedsdirecteur Paramedische Beroepen,
via mail jan.vandekerckhove@vives.be

OF

mevrouw Isabel Vanslembrouck, directeur onderzoek en innovatie,
via mail isabel.vanslembrouck@vives.be

Administratief:
mevrouw Sophie Delodder, medewerker dienst personeelsbeheer,
via mail sophie.delodder@vives.be
Vives Hogeschool

Vives Hogeschool

VIVES is een hogeschool met 1.300 medewerkers die dagelijks aan de toekomst werken van 13.500 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers. VIVES heeft een sterke reputatie en is koploper in afstandsonderwijs en werkplekleren. VIVES is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen met bachelor- en graduaatsopleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs, sociaal-agogisch werk.

Bezoek de website