(Praktijk)lector accounting administration - boekhouden

  • Howest
  • West-Vlaanderen
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Je bent lector binnen het team van de graduaatsopleiding Accounting & Administration. Hierbij vervul je volgende taken:

•Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules:

O Boekhoudmodule: Praktisch toegepast boekhouden met software
O Fiscale inzichten: vennootschapsbelasting en btw
O Werkplekleren

•Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,...).
•Je bouwt mee aan de uitrol van het nieuwe curriculum. Je bepaalt welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.
•Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,…
•Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, ...).
•Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”.
•Je neemt deel aan het teamoverleg en neemt ook teamgebonden taken op zich.

Profiel

Howest competentieprofiel:

·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·       Je bent openminded.

·       Je bent een teamplayer.

·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·       Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

·       Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten

Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen

Toelatingsvoorwaarden

·       Bachelordiploma in het bedrijfsmanagement of masterdiploma (specalisatie accountancy)

·       Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.

·       C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lieselot Casier – opleidingscoördinator graduaat Accounting administration – boekhouden
Lieselot.casier@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2020/517/AAD/OP OPB
Departement: Howest opleidingen Brugge
Datum kandidaatstelling: 16/08/2020
Datum interview: 26/08/2020
Indiensttreding: 01/09/2020

Howest

Howest

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Bezoek de website