Assistent Nautische Faculteit-Techniek van het schip en Veiligheidstechniek

 • Hogere Zeevaartschool
 • Antwerpen
 • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Onderwijsactiviteiten:

 • Je doceert theorie en praktijk binnen het vakgebied Techniek van het schip en Veiligheidstechniek;
 • Je beoordeelt studenten en begeleidt en coacht hen in hun leerproces, bij scripties en tijdens stages.
 • Je gebruikt moderne onderwijstechnieken en -middelen en denkt mee na over vakinhouden en werkvormen.

Je ondersteunt de opleiding en je vak onder andere door deel te nemen aan vakgroepoverleg, wetenschapscommunicatie en informatiedagen.
Je werkt doorlopend aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.
Je participeert in wetenschappelijk onderzoek. Daarbij onderhoud je goede contacten met de industrie en werkje nauw samen met collega’s en andere onderwijsinstellingen.

Vereiste diploma’s, certificaten, competenties

 • Je bent in het bezit van een masterdiplomain de Nautische Wetenschappenof gelijkwaardig.
 • Je behaalde de STCW certificatenBasic Safety Training en Advanced Fire Fighting.

Vereiste talenkennis
Nederlands, Frans en Engels(attest ERK C1 verplicht voor Nederlands en Frans  (Codex Hoger Onderwijs -Art.II.270 ).

Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang tot een ambt van de hogescholen (art V.106 van de Codex) - www.ond.vlaanderen.be.
Je beschikt over een vaarbevoegdheidsbewijs STCW II/1 of II/2.

Jouw profiel

 • Je hebt sterke pedagogischekwaliteiten.
 • Je kan je inleven in de leefwereld van studenten en kan met passie je kennis en inzichten delen.
 • Je kan open en gerichte feedbackgeven.
 • Je kan collega’s inspireren en motiveren. Binnen een team kan je samenwerkingstimuleren.
 • Je hebt interesse in de vele aspecten van de hedendaagse en traditionele maritieme wereld.
 • Specifieke interesse of ervaring m.b.t. techniek van het schip (zeemanschap) en veiligheid zijn een must.
 • Je bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen(Ms Office, Kahoot, ...).
 • Het ontbreekt je niet aan werklust en enthousiasme.
 • Je bent bereid om je bij te scholenbinnen je vakgebied en op pedagogisch vlak.

Pluspunten

 • Je genoot bijkomende opleidingen en vormingen, bijvoorkeur maritiem georiënteerd.
 • Je hebt een goede band met de maritieme industrie.
 • Je hebt praktische, operationele ervaring in de maritieme/offshore industrie

Aanbod

Een aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
Loon naar ervaring -naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring.
De aanstelling is statutair tijdelijken kan jaarlijks verlengd worden.
Terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Op de Hogere Zeevaartschool werken we iedere dag aan de toekomst van onze studenten. Meer dan 70 collega’s geven vorm aan onderwijs, onderzoek, administratie en de logistiekeondersteuning van onze instelling. We zijn de enige hogeschoolin België voor de opleidingen Nautische Wetenschappen (Ba. & Ma.) en Scheepswerktuigkunde(Prof.Ba.).  Je komt terecht in een dynamische en meertalige omgeving waarbij we veel belang hechten aan het delen van kennis. Daarbij zetten we volop in op innovatie en zoeken we samenwerking met de maritieme industrie en andere onderwijsinstellingen.Voor meer informatie over de organisatie en de missie van de Hogere Zeevaartschool zie onze website.

Solliciteren?

Stuur ons eengemotiveerde kandidatuur via een aangetekend schrijven aan de Algemeen Directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen. Je mag deze ook op het algemeen secretariaat afgeven tegen ontvangst van een afgiftebewijs.

De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 19/08/2019.

Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten:

 • Curriculum vitae met opgave van ervaring in en buiten het onderwijs
 • Afschriften van diploma’s en getuigschriften

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing

Hogere Zeevaartschool

Hogere Zeevaartschool

De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die de academische opleidingen Nautische Wetenschappen en de professionele opleiding Scheepswerktuigkunde aanbiedt. Studeren aan de HZS betekent studeren in een internationale leeromgeving: wij hebben ruim 30 % buitenlandse studenten van meer dan 20 verschillende nationaliteiten! De colleges worden in afzonderlijke afdelingen in het Nederlands of in het Frans gegeven.

Bezoek de website