Assistent AOA met project voor doctoraat in de kunsten (50%)

 • Erasmushogeschool Brussel
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

 

Het RITCS -Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige professionals binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) en Podiumtechnieken bij het vinden van een 

eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de 

eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een 

onderzoekende en kritische houding, en 

het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.
RITCS/ School of Arts creëert de mogelijkheid om een onderzoek te verrichten met het oog op het behalen van een Doctoraat in de Kunsten. Het onderwerp daarvan is niet specifiek, maar wel bepaald door de eigenheid van het RITCS als onderzoeksomgeving, d.w.z. de domeinen Audiovisuele Kunsten en Dramatische Kunsten.
De selectie gebeurt aan de hand van een dossier dat volgende elementen bevat:

1.   een samenvatting van het geplande onderzoek (‘abstract’)

2.   de onderzoeksvragen

3.   de onderzoeksmethodiek

4.   de ‘state of the art’ van het onderzoeksterrein (welk onderzoek vond of vindt er nog plaats op jouw terrein en rond jouw onderwerp?)

Deze aspecten dienen elementair uitgewerkt te zijn.

4.    een motivering van de keuze voor het RITCS als onderzoeksomgeving

5.    een voorlopige toezegging van een promotor (die bij voorkeur een RITCS-VUB-dubbelmandaat heeft: RITCS-docent + 10% ZAP aan de VUB).
D

e kandidaat is bereid om zich, in het kader van haar/zijn onderzoek, waar mogelijk in te schakelen in de opleidingen van het RITCS, en over haar/zijn onderzoek en de evoluties daarvan uitgebreid met collega’s en studenten te communiceren.
Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?
Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills

Profiel

 

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·        

Zelfstandig -

je bepaalt zelf je onderzoeksplanning en de uitvoering daarvan, in overleg met je promotoren en je begeleidingscommissie

·        

Resultaatsgericht -

het onderzoek heeft een artistiek resultaat als einddoel, een kunstwerk dat gepaard gaat met een discursief luik waarvan je de vorm zelf bepaalt

·        

Leergierig -

je bent nieuwsgierig naar alle denkbare ontwikkelingen op je onderzoeksterrein en in de aangrenzende gebieden

·        

Ervaring -

bij voorkeur ruime professionele artistieke ervaring in de audiovisuele of de dramatische kunsten

·        

Initiatief nemen -

je neemt initiatief om je (tussentijdse) onderzoeksresultaten én de mogelijke twijfels hieromtrent te delen met collega’s, studenten en andere geïnteresseerden binnen of buiten het RITCS

·         

Kritisch -

 

je staat kritisch tegenover de vanzelfsprekendheden die, als traditie én als actuele consensus, heersen op je artistiek onderzoeksterrein

Toelatingsvoorwaarden

 

Je behaalde een

 

diploma van Master (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur een diploma van Master in de Audiovisuele of Dramatische Kunsten of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs. Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van Artikel V. 148  of artikel V. 149 $2 van de Codex Hoger Onderwijs.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon

  – je wordt betaald binnen het barema

  508

  , volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende

  link

  .

 •  Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
 •  Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

 

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: RITCS
Aard tewerkstelling: Assistent AOA
Vereist niveau: Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld
Volume: 50%
Onderwijstaal:

Nederlands
Duur: vanaf 14/09/2020 tot en met 30/09/2022

Afsluitdatum:

04/09/2020

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.
Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 04

/09/2020

wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.
Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland op 08 september 2020, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Erasmushogeschool Brussel

Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking. De Erasmushogeschool Brussel ontvangt dagelijks 5500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. We bieden je een boeiende en afwisselende job met de nodige autonomie en flexibiliteit.

Bezoek de website