Lector Systeemtheorie en Gezinsondersteuning (70%)

 • Erasmushogeschool Brussel
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

 

Je wordt als docent lid van een dynamische opleiding die zich erop toelegt creatieve en inspirerende coaches te vormen. Vanuit een uitgesproken visie fungeer je zelf als rolmodel in je basishouding, colleges, project- en stagebegeleiding.
Kan jij je vinden in onderstaande taken?
Opleidingsonderdeel “Onderzoekscyclus” (24 contacturen)

Inhouden

Je maakt de student vertrouwd met de basisbegrippen van wetenschappelijk onderzoek. Het lezen en begrijpen van wetenschappelijke literatuur staat centraal.

·        

Inleiding wetenschappelijk onderzoek
·         Onderzoekscyclus

·        

Onderzoeksmethoden (inleiding)

·        

Zoekstrategieën

·        

Lezen van wetenschappelijke literatuur

·        

Referentie volgens APA
Opleidingsonderdeel “Systeem in crisis” (40 contacturen)

Inhouden

In dit vak leert de student het verschil onderkennen tussen kwetsbaarheden, crisis, en pathologie binnen een zorgsysteem. Er komen verschillende psychopathologische aandoeningen bij zowel ouder als kind aan bod. De student kan zo de complexiteit van verschillende contexten waarin een kind opgroeit, leren inschatten. Je leert de student ook het gebruik van ‘labels’ in de psychologie kritisch te bekijken.

·        

Miskraam

·        

Vroeggeboorte

·        

Leer- en ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D; autisme..)

·        

KOPP-kinderen

·        

Pesten

·        

Depressie

·        

Adoptie
Opleidingsonderdeel “Gezinsondersteuning” (24 contacturen)

Inhouden

In dit vak verwerft de student inzicht in de psychologie van kwetsbare gezinnen en hoe deze kunnen ondersteund worden. Daarbij wordt geleerd hoe in het belang van het kind aan een vertrouwensrelatie met de ouder kan worden gebouwd en hoe de eigen professionaliteit kan verbonden worden aan de deskundigheid van de ouder. De student zal aan de hand van concrete tips gezinsondersteuning in de praktijk kunnen toepassen.

Stagebegeleiding, POP coach, ondersteuning project kinderparticipatie.
Het departement Mens & Maatschappij leidt jonge mensen op die als autonome professionals hun talenten kunnen ontplooien en hun weg zoeken in het werkveld. Maak je graag deel uit van een kleinschalig en dynamisch team en wil je je talenten maximaal inzetten en verder ontwikkelen voor de uitbouw van ons departement? Dan maken wij graag met jou kennis!

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills. 

Profiel

 

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

·        

Ervaring

Je hebt minstens 3 jaar ervaring als lector in het hoger onderwijs

·        

Didactische vaardigheden

Je hebt interesse in de sector van de gezinsondersteuning

·        

Talenkennis  –

Je hebt een grondige kennis van de Nederlandse taal

·        

Teamplayer

·        

Innoverend

 

·         

 

Flexibel – 

 

Bereid zijn tot avond- en weekendwerk

Toelatingsvoorwaarden

 

Je behaalde een

Master of science in de psychologie

.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Salarisschaal

 • Aantrekkelijk loon

  – je wordt betaald binnen het barema

  502

  , volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende

  link

  .

 •  Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
 •  Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt. Het departement Mens & Maatschappij heeft verschillende campussen waar we opleidingen aanbieden: Campus Bloemenhof (Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel), campus Kanal (Slotstraat 28, 1000 Brussel), campus de Oranjerie (Boudewijnvest 3, 3290 Diest) en campus CVO COOVI (Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht)

Opmerkingen

 

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: Mens & Maatschappij
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Master
Volume: 70%
Onderwijstaal:

Nederlands
Duur: van 01.10.2020 tem 30.09.2021
Afsluitdatum: 27/08/2020

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.
Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op

27/08/2020

wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.
Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland vanaf 1 september 2020, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Erasmushogeschool Brussel

Erasmushogeschool Brussel

De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking. De Erasmushogeschool Brussel ontvangt dagelijks 5500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. We bieden je een boeiende en afwisselende job met de nodige autonomie en flexibiliteit.

Bezoek de website