Onderwijscoach

  • Vives Hogeschool
  • West-Vlaanderen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving


De dienst onderwijsbeleid is op zoek naar een onderwijscoach voor het studiegebied Biotechniek.

De onderwijscoach is een belangrijke schakel in de vertaling van het VIVES-brede onderwijsbeleid naar de verschillende studiegebieden, bacheloropleidingen en vestigingen. Tevens vormen zij de ideale link om bottom-up onderwijsbeleidgerelateerde vragen, noden, suggesties, expertise… bij de dienst Onderwijsbeleid te brengen.

Het takenpakket ziet er als volgt uit:

- Je staat in voor het ondersteunen, stimuleren, prioriteren, systematiseren van de onderwijsontwikkeling en de onderwijskundige professionalisering binnen het studiegebied/vestiging, rekening houdende met het VIVES-brede onderwijsbeleidsplan;
- Je staat in voor het doorgeven van onderwijskundige suggesties, richtlijnen, noden, implementaties vanuit de dienst Onderwijsbeleid naar het personeel van het studiegebied/vestiging en omgekeerd;
- Je maakt een jaarplan op om dan op te volgen en te rapporteren (bv. op personeelsvergaderingen);
- Je ondersteunt de opleidingshoofden bij onderwijsontwikkeling en professionalisering;
- Mee uitwerken van een curriculum en toetsbeleid dat gericht is op domeinspecifieke leerresultaten (DLR);
- Uitbouw van professionaliseringsinitiatieven;

- Je coacht docenten bij onderwijsontwikkeling en professionalisering;
- Coaching van beginnende docenten;
- Coachen van vakgroepen en/of individuele docenten bij het invullen van de ECTS-fiches ,hiertoe krijgt een onderwijscoach binnen het administratieve pakket (SAP) de autorisatie om de ECTS-fiches te raadplegen;
- Coachen van de professionaliseringsdossiers van het personeel;

- Je werkt mee aan zowel vestigingsgebonden prioriteiten (cfr. onderwijsplan) als aan VIVES-brede werkpunten, rekening houdend met de eisen van een instellingsreview en de opleidingsaudits van de opleiding(en);
- Je ondersteunt bij het schrijven van en het uitvoeren van onderwijskundige innovatieprojecten;
- Je levert een bijdrage aan kritische reflecties van de opleidingen (en eventueel aan andere publicaties) en aan de visitatie(s);
- Je registreert en archiveert de (lokale) werking en de realisatie van de vorderingen van het onderwijs-en professionaliseringsbeleid (op het intranet van VIVES volgens de VIVES-brede afspraken);
- Je bent actief lid van de Permanente Onderwijs Commissies (POC) van de opleidingen (van het studiegebied) en het Opleidings Management Team (OMT);
- Je bent tevens actief lid van de VIVES-expertisegroep onderwijscoaches (o.l.v. de domeincoördinator onderwijsontwikkeling en professionalisering van de dienst Onderwijsbeleid);
- Je ondersteunt en geeft vorm aan het VIVES-brede onderwijs- en professionaliseringsbeleid (vanuit eigen talenten en opgebouwde expertise);
- Je levert een actieve bijdrage over onderwerpen gerelateerd aan onderwijsontwikkeling;
- Je vertegnenwoordigt VIVES in externe raden, overlegorganen, werkgroepen, ad-hoc-vergaderingen …;
- Je blijft je verder professionaliseren met betrekking tot onderwijsontwikkeling.- Je beschikt over een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring;
- Ervaring in hoger onderwijs is een belangrijk pluspunt;
- Ervaring in het coachen van groepen en individuen is een belangrijk pluspunt;

Functie specifieke competenties

- Je gebruikt digitale middelen om samen te werken;
- Je werkt systematisch, methodologisch en houdt helikopterview;
- Je vertaalt beleid in strategie;
- Je coacht teams;
- Je stelt je contactvaardig op, ondersteunt en begeleidt;
- Je adviseert, handelt kostenbewust en actualiseert;
- Je handelt besluitvaardig denkt constructief kritisch;
- Je werkt zelfstandig en vernieuwend.


Salarisschaal barema 502 voor lector van het Departement Onderwijs.PERIODE VAN AANSTELLING

Zo snel als mogelijk tot 31 augustus 2021. Verlenging van de aanstelling is mogelijk na gunstige evaluatie.

Je kan kandideren tot en met 22 september 2020.

CONTACT

Inhoudelijk:
mevrouw Patricia Waerniers, directeur onderwijsbeleid,
via mail patricia.waerniers@vives.be

mevrouw Ele Holvoet, domeincoördinator onderwijsontwikkeling en professionalisering,
via mail ele.holvoet@vives.be

Administratief:
mevrouw Sophie Delodder, medewerker HR administratie,
via mail sophie.delodder@vives.be
Vives Hogeschool

Vives Hogeschool

VIVES is een hogeschool met 1.300 medewerkers die dagelijks aan de toekomst werken van 13.500 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers. VIVES heeft een sterke reputatie en is koploper in afstandsonderwijs en werkplekleren. VIVES is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen met bachelor- en graduaatsopleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs, sociaal-agogisch werk.

Bezoek de website