Adviseur internationalisering - 80%

  • AP Hogeschool Antwerpen
  • Antwerpen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Als adviseur internationalisering, sta je onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek, Dienstverlening Internationalisering in voor het mee ontwikkelen van het beleid inzake internationalisering.
Je vertaalt de visie van de hogeschool op gebied van internationalisering naar een actieplan en je faciliteert de uitvoering van dit actieplan binnen de hogeschool.  Als expert bouw je actief interne en externe contacten uit, teneinde beleidsdossier aangaande Internationalisering kwaliteitsvol en efficiënt af te werken.
Dit houdt concreet in:

de vertaling van het Vlaamse en Europese beleid en regelgeving aangaande internationalisering naar een beleid voor de gehele hogeschool. Je stelt de nodige beleidsnota’s op en organiseert overleg hierover met de gepaste belanghebbenden. Hier opvolgend formuleer je adviezen met betrekking tot een plan van aanpak voor de opleidingen en vertaal je dit in een concreet projectplan zodat de opleidingen weten hoe ze het beleid kunnen operationaliseren;

de ontwikkeling van een intern beleid omtrent Internationalisering en het vertalen van interne en externe beleidslijnen naar concrete toepassingen binnen de Internationalisering van het curriculum;

opzetten van professionaliseringsactiviteiten rond bv. internationalisering@home; 

het verder uitbouwen en versterken van het internationaal netwerk AP hogeschool, zowel binnen als buiten Europa;

de vertaling van het Global Minds programma binnen AP; 

rapporteringen opstellen voor intern of extern gebruik; je werkt mee aan de jaarverslaggeving en alle rapportering rond Internationalisering;

het volgen van evoluties en ontwikkelingen binnen het domein Internationalisering. Dit teneinde de procedures en processen van de hogeschool te actualiseren en innovatieve voorstellen te formuleren binnen de hogeschool; 

Je zorgt daarenboven voor het stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen.
 

Profiel

Je kan anderen, binnen en buiten de organisatie, gericht adviseren op basis van je eigen expertise in beleidsontwikkeling en internationalisering. Zo ben je in staat de behoeften van collega’s te analyseren en alle belanghebbenden te adviseren, en op diplomatische wijze te overtuigen. Je gebruikt overtuigende argumenten en kan doelgericht inspelen op je gesprekspartners.

Ideeën en opvattingen kan je op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je werkt teamgericht en ondersteunt anderen bij hun activiteiten. Je bent loyaal en beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.

Je hebt goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en uitstekende rapporteringscompetenties. Je behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige verantwoordelijkheidszin en houdt steeds rekening met andere diensten en interne regelgevingen.

Je kan autonoom werken en durft initiatief te nemen. Je kan innoverend denken.
 

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in onderwijskunde of pedagogie.

Je hebt affiniteit met het thema"Internationalisering" binnen het hoger onderwijs.
 

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% m.i.v. 19 oktober 2020 of aansluitend tot en met 19 september 2021 (of terugkeer titularis). 
Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 
Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.
 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren
Tot en met 4 oktober 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal

online (via MS Teams)

plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.
Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling
c

ampus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen 


 
AP Hogeschool Antwerpen

AP Hogeschool Antwerpen

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever

Bezoek de website