praktijklector / lector elektromechanica - 20% (opdeelbaar)

  • AP Hogeschool Antwerpen
  • Antwerpen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.
De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.
De colleges worden in dagonderwijs gegeven (en eventueel in avondonderwijs).
Als praktijklector / lector elektromechanica zorg je voornamelijk voor:
- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten zoals Werktuigbouwkunde; Multidisciplinair projectwerk – OT; Elektriciteit AC, Elektriciteit DC;
- de voorbereiding en begeleiding van de colleges (in dag- en eventueel in avondonderwijs);
- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;
- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;
- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;
- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);
- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);
- deelname aan examencommissies;
- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);
- het verzorgen van infoactiviteiten;
- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding;
- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;
- het begeleiden van stages, werkplekleren, projecten en studiereizen.

Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur master in de industriële wetenschappen: elektromechanica, kan je aangesteld worden als lector.
Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur bachelor elektromechanica, kan je aangesteld worden als praktijklector.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.
Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.
Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.
Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.
Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
Je bent een enthousiaste medewerker.
Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.
Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.
Je werkt planmatig en resultaatgericht.
Je presteert de colleges in dagonderwijs en eventueel in avondonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren
Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een voorafgaand gesprek (door het opleidingshoofd en/of opleidingscoördinator) of een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. De gesprekken zullen mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Na de laatste ronde neemt de commissie een beslissing.
Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 20% m.i.v. 1/10/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.
Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.
Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.
Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.
Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Elektromechanische Systemen
Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen

AP Hogeschool Antwerpen

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever

Bezoek de website