Bibiliotheekmedewerker 30% (Sint-Lucas Gent)

 • LUCA School of Arts
 • Oost-Vlaanderen
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Bibliotheekmedewerker

(bepaalde duur - 30%)

LUCA School of Arts

Locatie: Gent campus Sint-Lucas

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen . Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine.

 

LUCA zoekt voor de dienst bibliotheek (campus Sint-Lucas Gent) een Bibliotheekmedewerker 30%

 

Opdracht en verantwoordelijkheden

Je werkt binnen de dienst bibliotheek van LUCA School of Arts.

Dienstverlening in de campusbibliotheek ten behoeve van alle opleidingen van LUCA School of Arts, de opleidingen van de faculteit Architectuur van KU Leuven en externe bezoekers:

 • Aankoopadvies t.a.v. de collectieverantwoordelijke m.b.t. Bouwwezen / Constructie
  • Opvolgen van relevante literatuur
  • Afstemmen van de collectie met de KU Leuven Bibliotheek ‘2Bergen Technisch documentatiecentrum’ via regelmatig overleg
  • Zichtzendingen nakijken
  • Actueel houden van de collectie
 • Baliewerk, informatiebemiddeling en publiekswerking
  • Inlichtingen verstrekken, uitleen en lenersadministratie
  • Open-rek collectie op orde houden en zoeken naar vermiste boeken
 • Catalografie
  • Ontsluiting van boeken, dvd’s en tijdschriften in ALMA (zowel formeel als inhoudelijk)
 • Voorbereidingswerk voor jobstudenten
 • Verdere professionalisering

 

Profiel

 • Je hebt minstens een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring, een bijkomende bibliotheekopleiding strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt ervaring met het werken in een academische bibliotheek gespecialiseerd in kunst en architectuur.
 • Kennis van de ALMA bibliotheeksoftware is een groot pluspunt.
 • Je hebt interesse voor kunst en architectuur.
 • Je bent klantgericht, sociaalvaardig en je beschikt over de nodige ICT-competenties.
 • Je neemt initiatief en je kan zelfstandig werken.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.
 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en een actieve kennis van Engels.

 

Aanstelling

 • Statutaire aanstelling in een tijdelijk vacant ambt (B-barema) als bibliotheekmedewerker in de campusbibliotheek, campus Sint-Lucas Gent bij LUCA School of Arts. Deze tewerkstelling van 1 jaar is verlengbaar mits positieve evaluatie.
 • Meer informatie over de salarisschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (ond.vlaanderen.be)

 

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij mevr. Katarina Bencova, campusbibliothecaris, katarina.bencova@luca-arts.be .

Kandidaten bezorgen uiterlijk op 27 september 2020 hun dossier aan LUCA School of Arts via CV Warehouse. Daar laden zij één gebundelde pdf op met daarin:

 • Een CV 
 • Een motivatiebrief (1 pagina)
 • Een attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

 

Selectieprocedure

 • Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier.
 • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op dinsdag 29 september afgenomen door een selectiecommissie.
 • De procedure wordt afgesloten met een assessment.
 • Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.
 • Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Katarina Bencova, campusbibliothecaris, katarina.bencova@luca-arts.be.

 

 

Luca School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst , nationaliteit of functiebeperking .

 

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Bezoek de website