praktijklector / lector Toegepaste Psychologie - 90%

  • AP Hogeschool Antwerpen
  • Antwerpen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.
De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.
De colleges worden in dag- en avondonderwijs gegeven.
Als praktijklector / lector Toegepaste Psychologie zorg je voornamelijk voor:
- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals Werkveldoriëntatie; Psychodiagnostisch werken 1; Psychodiagnostisch werken 2; Mens en gezondheid 1; Gedragsverandering;
- de voorbereiding en begeleiding van de colleges (zowel in dag- als avondonderwijs);
- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;
- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;
- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);
- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);
- deelname aan examencommissies;
- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);
- het verzorgen van infoactiviteiten;
- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;
- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en), o.a. vak- en opleidingsgerichte vergaderingen en bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.
Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.
Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
Je bent een enthousiaste medewerker.
Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.
Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.
Je werkt planmatig en resultaatgericht.
Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs en bent bereid te werken tot maximum 22u.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma in de psychologie kan je aangesteld worden als lector.
Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma in de toegepaste psychologie kan je aangesteld worden als praktijklector.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.
Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 90% m.i.v. 12/10/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021. Ook kleinere volumes zijn mogelijk, bij voorkeur minstens 50% op te nemen. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.
Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.
Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.
Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren
Tot en met 4-10-2020

 

kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.
Opleiding
Opleiding Toegepaste Psychologie (dag- en avondonderwijs)
Plaats van tewerkstelling
campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen

AP Hogeschool Antwerpen

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever

Bezoek de website