Lector web en mobiele security / blue teaming

  • Howest
  • West-Vlaanderen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt vier keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant en AI Business Professional. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect en twee postgraduaten Data Protection Officer en Applied Artificial Intelligence. Het traject Cyber Security Professional wordt in het Engels aangeboden.

Jouw voornaamste taken zijn gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het domein van de web en mobiele ontwikkeling in het bijzonder de beveiliging ervan.  Cursussen zoals Web Pentesting, Web security, honeypot, Mobile Security behoren tot de opdracht.

Ook het begeleiden en evalueren van projecten in het bijzonder in het domein van Cyber Security, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren tot de opdracht.

Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Howest competentieprofiel:

·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·       Je bent openminded.

·       Je bent een teamplayer.

·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·       Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

·       Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.

·       Kennis hebben over en ervaring hebben in de web en mobiele ontwikkeling en beveiliging van applicaties.

·       Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.

·       Beschikken over een ondernemende spirit.

·       Commerciële en klantgerichte ingesteldheid, bekendmaking van de opleiding, zijn trajecten en verwanten.

·       Interesse in toegepast onderzoek.

Beschikken over een uitgebreid netwerk.

Toelatingsvoorwaarden

·       Master of Bachelor in de Informatica of aanverwante opleiding

·       Attesten i.k.v. gevolgde IT security

·       C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

 

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Salarisschaal

316 (praktijklector) of 502 (lector)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile – opleidingscoördinator Toegepaste informatica
corneel.theben.tervile@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2020/554/TI/OP OPB
Departement: Howest opleidingen Brugge
Datum kandidaatstelling: 09/11/2020
Datum interview: nog niet bepaald
Indiensttreding: van zodra als mogelijk

Howest

Howest

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Bezoek de website