Lector landbouw en agro-industrie

  • Vives Hogeschool
  • West-Vlaanderen
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving


Binnen de opleiding agro-en biotechnologie zijn we op zoek naar een docent landbouw en agro-industrie :

- Je staat in voor het verstrekken van onderwijs binnen de bacheloropleiding Agro- en biotechnologie en de graduaatsopleiding productiebeheer land- en tuinbouw;
- Je lesopdracht bestaat voornamelijk uit vakken rond plantaardige productie, teelten, bemesting, plantenbescherming en mogelijks ook vakken in kader van landbouwmechanisatie;
- Je begeleidt studenten bij stages, projectwerk en bachelorproeven;
- Je maakt deelt uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam agro-en biotechnologie;
- Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv. vergaderingen, ...);
- Je verleent als vakexpert medewerking aan onderzoeksprojecten, aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, en aan maatschappelijke dienstverlening.

Meer informatie over ons onderwijs vind je via volgende link: https://www.vives.be/nl/opleidingen/biotechniek
Meer informatie over onderzoek en projecten in de volledige opleiding agro- en biotechnologie vind je via volgende link https://www.vives.be/nl/onderzoek/expertisecentrum/agro-biotechnologie


- Je beschikt over één van de volgende diploma's:
- Master in de biowetenschappen;
- Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen;

- Een achtergrond in de plantaardige productie en/of landbouwmechanisatie is een pluspunt;
- Je hebt een sterke band met de agrarische sector. We bieden ook de mogelijkheid van een deeltijdse vacature die kan gecombineerd worden met een eigen zelfstandig bedrijf in de sector;
- Je hebt bij voorkeur ervaring met praktijkgericht lesgeven;
- Je hebt bij voorkeur ervaring met of je hebt een sterke interesse in landbouwonderzoek;
- Je beschikt over een wagen.
Functiespecifieke competenties
- Je stimuleert studenten om zich verder te ontwikkelen, motiveert en enthousiasmeert hen.
- Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.
- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Je implementeert, realiseert en verduidelijkt genomen beslissingen.
- Je stemt het didactisch materiaal af op de doelgroep en hanteert relevante en activerende werkvormen
- Je hanteert transparante en relevante toetsvormen.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
- Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
- Je ondersteunt en begeleidt anderen.
- Je selecteert relevante leerinhouden afgestemd op de doelgroep.
- Wetenschappelijk en onderzoeksgebaseerd werken draag je hoog in het vaandel.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je gaat constructief kritisch te werk.Salarisschaal equivalent aan barema 502 voor master van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).PERIODE VAN AANSTELLING

Het gaat om een voltijdse job vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Verlenging is mogelijk na gunstige evaluatie. Het betreft een vacature met perspectief.

Je kan kandideren tot en met 17 april 2021. Tijdens de maatregelen inzake bestrijding van het Corona-virus zou het kunnen dat de sollicitatiegesprekken online zullen gebeuren, afhankelijk van de maatregelen.

CONTACT

Inhoudelijk:
de heer Jan Vandekerckhove, studiegebieddirecteur paramedische beroepen,
via mail jan.vandekerckhove@vives.be

Administratief:
mevrouw Sophie Delodder, medewerker HR administratie,
via mail sophie.delodder@vives.be
Vives Hogeschool

Vives Hogeschool

VIVES is een hogeschool met 1.300 medewerkers die dagelijks aan de toekomst werken van 13.500 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers. VIVES heeft een sterke reputatie en is koploper in afstandsonderwijs en werkplekleren. VIVES is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen met bachelor- en graduaatsopleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs, sociaal-agogisch werk.

Bezoek de website