HR partner (stafmedewerker) (Klasse A)

 • HOGENT
 • Oost-Vlaanderen
 • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Vacaturenummer: DPO E 046 Publicatiedatum: 16.02.2021

Korte beschrijving van de betrekking

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Je komt terecht in de directie Personeel en Organisatie, die bestaat uit 16 medewerkers, waarvan 4 HR partners. Dagelijks werken zij aan de uitbouw en uitvoering van de dienstverlening in het kader van de instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden bij HOGENT.

Als HR partner ben je het eerste aanspreekpunt van de departementen, de School of Arts, GO5 of de ondersteunende directies en diensten op het vlak van de verschillende HR-domeinen (personeelsplanning, rekrutering en selectie, prestatiemanagement, ontwikkeling, interne mobiliteit, loopbaanbeleid,…) en op het vlak van organisatieontwikkeling.

Binnen HOGENT werken we volop aan een strategisch HR-beleid dat in lijn ligt met de organisatiecultuur en –structuur van HOGENT. Je werkt mee aan projecten rond de vertaling van het HR-beleid in doeltreffende instrumenten, procedures en processen op het vlak van de verschillende HR-domeinen.

Je specialiseert je in enkele domeinen en neemt de rol op van expert ter zake. Je gaat in dialoog met je stakeholders, onderneemt op basis daarvan de nodige acties en geeft gefundeerd advies of verwijst door.

Daarnaast werk je mee aan de dagelijkse ondersteuning van het hogeschoolbestuur, vooral wat betreft de opmaak van de personeelsformatie. Je staat daarvoor in nauw overleg met de verschillende stakeholders, en werkt mee aan een correcte opvolging en rapportering.

Competentievereisten

 • Je bent erg gemotiveerd voor de functie en een job bij HOGENT, en bent gedreven om je HR-expertise verder uit te bouwen.
 • Je hebt ervaring in rekrutering en selectie en bouwde expertise op in één of meerdere van de volgende HR-domeinen: personeels- en successieplanning, prestatiemanagement, loopbaanbeleid, ontwikkeling, HR-analytics, beloningsbeleid.
 • Een HR-gerichte opleiding is een pluspunt.
 • Je bent communicatief sterk en legt vlot contact met verschillende gesprekspartners.
 • Je werkt klant- en mensgericht en hebt oog voor de noden van de organisatie.
 • Je neemt initiatief, denkt proactief en werkt oplossingsgericht. Moeilijkheden weet je om te buigen in opportuniteiten.
 • Je denkt analytisch en kritisch, toont strategisch inzicht en hebt een conceptueel denkvermogen.
 • Je bent een echte teamspeler en gericht op samenwerking.
 • Je bent flexibel en weet je aan te passen aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden. Op die manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT.

Salarisschaal

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring. Je verloning situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: €3201.78, A12: €3525.20, A21: €3546.28, A22: €3915.69).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Kom je met de wagen, dan is er parkeerplaats voorzien. Daarnaast bieden we je 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen.

Looptijd

Wij bieden een voltijdse statutaire aanstelling in een vacante betrekking, om op korte termijn te starten. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan je aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 14-03-2021, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld. De kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen, na afloop van de publicatie. De selectiegesprekken zullen vermoedelijk plaatsvinden op vrijdag 26 maart en maandag 29 maart.

Voorafgaand aan het selectiegesprek kan een persoonlijkheidsvragenlijst voorgelegd worden, die dient ter ondersteuning van het selectiegesprek. Ter voorbereiding van het selectiegesprek zal een case voorgelegd worden.

Contact

Voor vragen over deze betrekking kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

HOGENT

HOGENT

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Bezoek de website