Projectleider (stafmedewerker) (Klasse A)

 • HOGENT
 • Oost-Vlaanderen
 • Interim
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Vacaturenummer: DFIT_PP E 005 Publicatiedatum: 17.02.2021

Korte beschrijving van de betrekking

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Ter vervanging van een collega is het projectbureau van onze dienst Patrimonium en Projecten op zoek naar een projectleider. Het projectbureau staat in voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de nieuwbouw-, renovatie- en reconstructieprojecten van HOGENT, die streeft naar innovatieve en duurzame campussen.

Als projectleider neem je een aantal van die projecten voor je rekening en zorg je voor de volledige uitwerking ervan. Je bereidt de verschillende fases van het project voor (voorontwerp, ontwerp, uitvoering, eindoplevering), zowel wat betreft het technische als administratieve luik. Je werkt daarvoor nauw samen met externe architectuur- en studiebureaus en de dossierbeheerders van het projectbureau van de dienst, die de administratie rond de projecten helpen verzorgen.

Tijdens de uitvoering van het project coördineer je de werkzaamheden en volg je de verschillende fases van het project op de voet op. Je bewaakt de planning en bent de spilfiguur op de werf wat betreft communicatie. Je fungeert dus als eerste aanspreekpunt voor architecten, ingenieurs, aannemers en leveranciers. Je bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde werken en voert daartoe de nodige controles uit. Je draagt veiligheid hoog in het vaandel en ziet toe op de correcte toepassing van die specifieke wet- en regelgeving. Je staat hiervoor in nauw contact met de preventieadviseur van HOGENT.

Competentievereisten

 • Je bent erg gemotiveerd voor deze functie en bent enthousiast om bij HOGENT aan de slag te gaan.
 • Je beschikt over een uitstekende technische vakkennis en bent op de hoogte van geldende wet- en regelgeving.
 • Je hebt ervaring op het vlak van projectleiding, en meer bepaald grotere infrastructuurwerken, zowel wat betreft de technische als administratieve opvolging.
 • Je hebt een goede kennis van Autocad.
 • Kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten en bijhorend softwarepakket 3P is een pluspunt.
 • Je beschikt over een uitstekend organisatievermogen en streeft naar efficiëntie, kwaliteit en een hoogwaardige service.
 • Je werkt oplossingsgericht en hands-on maar beschikt tevens over een goed conceptueel en analytisch denkvermogen.
 • Je hebt een open en heldere communicatiestijl.
 • Je handelt kordaat maar legt ook de nodige diplomatie aan de dag.
 • Je bent flexibel en past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT.

Salarisschaal

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring, aangevuld met klassieke werkmiddelen zoals een laptop, gsm en tablet. Je verloning situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: €3201.78, A12: €3525.20, A21: €3546.28, A22: €3915.69).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Kom je met de wagen, dan is er parkeerplaats voorzien. Daarnaast bieden we je 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen.

Binnen HOGENT is een mogelijkheid tot telewerken.

Looptijd

Wij bieden een voltijdse statutaire aanstelling in een niet-vacante betrekking, ter vervanging van een collega die een (langdurig) verlofstelsel opneemt. Je aanstelling start met onmiddellijke ingang, tot terugkeer van de titularis.

Toelatingsvoorwaarden

 • Op datum van kandidaatstelling beschik je over één van volgende diploma’s van master, of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig:
  • Industriële wetenschappen: bouwkunde
  • Ingenieurswetenschappen: bouwkunde
 • Op datum van kandidaatstelling beschik je over twee jaar relevante werkervaring in een bouwtechnische functie of als projectleider.
 • Daarnaast dien je op datum van kandidaatstelling te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 15-03-2021, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld.

Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Er worden selectiegesprekken georganiseerd op dinsdag 23-03-2021, in de voormiddag. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen, na afloop van de publicatie.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Steven Provoost. Dit kan via e-mail (steven.provoost@hogent.be) of telefonisch (09 243 34 35).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

HOGENT

HOGENT

Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTenaars.

Bezoek de website