Projectmedewerker Data & AI Engineer

  • Howest
  • West-Vlaanderen
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt vier keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant en AI Business Professional. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect en twee postgraduaten Data Protection Officer en Applied Artificial Intelligence.

Jouw opdracht bestaat uit 50% van de werktijd aan het PWO onderzoeksproject PoST-IT (Politiserend Sociaal werk voor de Toekomst met meer Impact en IT-ondersteuning) waarbij je optreedt als Data & AI Engineer en dit samen met de onderzoekers van de opleiding Sociaal Werk. De andere 50% van de werktijd spendeer je aan het ESF project DataMaturity4AgileSME (DM4ASME) samen met collega’s van Toegepaste informatica , Agoria en Arteveldehogeschool.

Je staat er niet alleen voor , je komt terecht in een gestructureerd onderzoeksteam ‘Security & Privacy’ met heel wat ervaring in Cyber Security, AI , Blockchain Technologie, RPA, … Je werkt in de rustige sfeer van The Vibe Brugge dichtbij het station. De taak van Data & AI Engineer is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Hierbij moet men op de hoogte blijven van zowel het domein als de beschikbare technologieën. Dit vereist dat de kandidaat bereid is om continu bij te leren en dit op niveau toepast binnen het onderzoek. Verder is de taak van de onderzoeksmedewerker om deze informatie te verspreiden.  Dit gebeurt zowel intern, naar studenten en naar industrie toe. Hierbij is van belang dat deze communicatie aangepast is aan het doelpubliek. Concreet vertaald betekent dit voor het project DataMaturity4AgileSME dat er voor het management een Data Governance training en voor de volledige organisatie op maat van de afdeling een Data Maturity training wordt opgesteld en gegeven.

Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Howest competentieprofiel:

·       Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·       Je bent openminded.

·       Je bent een teamplayer.

·       Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·       Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·       Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·       Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·       Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek profiel:

·       Je maakt jezelf vertrouwd met de onderzoeksvragen en het domein waarin deze zich bevinden.

·       Je werkt creatief mee tijdens de functionele en technische analyses.

·       Je neemt verantwoordelijkheid over de outcome van jouw werk en respecteert deadlines.

·       Je begrijpt dat agile werken wendbaarheid vereist.

·       Je hecht veel belang aan de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van je code.

·       Je beheert de data volgens de Data Ops methodieken van het team.

·       Je beheert uw code volgens de GIT en DevOps methodieken van het team.

·       Je bent leergierig en gaat naast onze input ook zelf op zoek naar inspiratie en best practices.

·       Je respecteert de afspraken over werkmethodieken die gemaakt worden binnen het team.

·       Je bent bereid om een netwerk op te bouwen binnen de sectoren van uw projecten.

·       Je bent bereid om mee te schrijven aan nieuwe onderzoeksdossiers.

·       Je beschikt over een ondernemende spirit.

·       Je bent een teamplayer

·       Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:

·       Master Handelsingenieur , Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW), Master Informatica, Master in de Wiskunde of gelijkwaardig.

·       Kennis Data governance en management

·       Kennis Business Intelligence (en tools)

·       Kennis AI (ML, DL en NLP)

·       Kennis Python libraries

·       Kennis Python en R

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Salarisschaal

587 (A21)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Kurt Callewaert – onderzoekscoördinator Toegepaste informatica
kurt.callewaert@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Informatie betreffende selectieprocedure

Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren

Vacaturenummer: 2020/593/TI/PRM CON
Departement: Howest opleidingen Brugge
Datum kandidaatstelling: 18/04/2021
Datum interview: nog niet bepaald
Indiensttreding: van zodra als mogeljk

Howest

Howest

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Bezoek de website