(Praktijk)lector Computer Networking & Security

  • Vives Hogeschool
  • West-Vlaanderen
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving


- Je staat in voor het verstrekken van onderwijs binnen de bacheloropleiding Elektronica-ICT en de graduaatsopleiding industriële informatica;
- Je begeleidt studenten bij stages, projectwerk en bachelorproeven;
- Je verleent als vakexpert medewerking aan onderzoeksprojecten, aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, en aan maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening;
- Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv projecten, organisatie navorming, vergaderingen, ...)
- Je maakt deelt uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam;- Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma met klemtoon Computer Networking & Security;
- Je bent in het bezit van een specifieke lerarenopleiding (aggregaat of getuigschrift pedagogische bekwaamheid);
- Enkele jaren relevante werkervaring in het onderwijs strekt tot aanbeveling;
- Je beschikt over een wagen (in functie van de stagebezoeken).

Functiespecifieke competenties

- Je stimuleert studenten om zich verder te ontwikkelen, motiveert en enthousiasmeert hen.
- Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.
- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Je implementeert, realiseert en verduidelijkt genomen beslissingen.
- Je stemt het didactisch materiaal af op de doelgroep en hanteert relevante en activerende werkvormen
- Je hanteert transparante en relevante toetsvormen.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
- Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
- Je ondersteunt en begeleidt anderen.
- Je selecteert relevante leerinhouden afgestemd op de doelgroep.
- Wetenschappelijk en onderzoeksgebaseerd werken draag je hoog in het vaandel.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je gaat constructief kritisch te werk.


Salarisschaal equivalent barema 316 voor praktijklector of barema 502 voor lector van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).


PERIODE VAN AANSTELLING

Het betreft een voltijdse opdracht vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Verlenging is mogelijk na positieve evaluatie. Het betreft een job met perspectief.

Kandideren kan tot en met 20 juni 2021. Tijdens de maatregelen inzake bestrijding van het Corona-virus zou het kunnen dat de sollicitatiegesprekken online zullen gebeuren, afhankelijk van de maatregelen.

CONTACT

Inhoudelijk:
de heer Pedro Calleeuw, opleidingshoofd Elektronica-ICT,
via mail pedro.calleeuw@vives.be

Administratief:
mevrouw Sophie Delodder, medewerker HR administratie,
via mail sophie.delodder@vives.be
Vives Hogeschool

Vives Hogeschool

VIVES is een hogeschool met 1.300 medewerkers die dagelijks aan de toekomst werken van 13.500 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers. VIVES heeft een sterke reputatie en is koploper in afstandsonderwijs en werkplekleren. VIVES is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen met bachelor- en graduaatsopleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs, sociaal-agogisch werk.

Bezoek de website