Onderzoeker energie

  • Vives Hogeschool
  • West-Vlaanderen
  • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving


Europa, België en Vlaanderen zetten vol in op de European Green Deal en de energietransitie om te komen tot een klimaat neutrale maatschappij. Ook het Expertisecentrum Smart Technologies werkt rond verschillende aspecten van het thema energie, zoals energetische renovatie, hernieuwbare energiesystemen, smart-grids, lokale energiegemeenschapen en waterstof. Hierbij wordt het thema zoveel mogelijk praktijkgericht benaderd.

- Je werkt mee aan lopende en/of startende projecten of dienstverleningsopdrachten gerelateerd aan energie;
- Je helpt bij de verdere uitbouw van het expertisecentrum op het vlak van energie en volgt ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk vlak hierin op de voet: trendwatching is hierbij een essentieel onderdeel van je opdracht;
- Je legt en onderhoudt contacten met het werkveld, middenveldorganisaties en lokale overheden - netwerking;
- Je staat in voor het detecteren van onderzoeks- en dienstverleningsopportuniteiten en helpt deze mee uitschrijven in projectaanvragen of offertes;
- Je geeft navormingen gebaseerd op resultaten van onderzoek en zet de expertise van het expertisecentrum op vlak van energie mee in de kijker;
- Je zorgt dat de opgedane kennis via de opleidingen verder gedeeld wordt met de studenten en betrekt deze waar mogelijk in je onderzoek.- Je beschikt over een masterdiploma gerelateerd aan het kennisdomein energie;
- Je bent bereid je in dit domein verder bij te scholen.
Functiespecifieke competenties
- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
- Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
- Je bent sterk in het geven van advies, het argumenteren en onderhandelen.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je kan vlot beslissingen nemen rekening houdend met diverse factoren.
- Je werkt vernieuwend/innovatief.
- Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
- Je gaat constructief kritisch te werk.


Salarisschaal equivalent met barema 502 voor lector van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als projectmedewerker (via het sociaal secretariaat).


PERIODE VAN AANSTELLING

Het betreft een voltijdse aanstelling, zo snel mogelijk te starten, tot en met 31 augustus 2022. Verlenging is mogelijk na positieve evaluatie.

Je kan kandideren tot en met 10 oktober 2022.

CONTACT

Inhoudelijk:
mevrouw Isabel Vanslembrouck, directeur onderzoek,
via mail isabel.vanslembrouck@vives.be

OF

de heer Koen Denys, coördinator Expertisecentrum Smart Technologies,
op het nummer 0468/14 88 14 of via mail koen.denys@vives.be

Administratief:
mevrouw Sue Vertriest, medewerker HR administratie,
via mail sue.vertriest@vives.be
Vives Hogeschool

Vives Hogeschool

VIVES is een hogeschool met 1.300 medewerkers die dagelijks aan de toekomst werken van 13.500 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers. VIVES heeft een sterke reputatie en is koploper in afstandsonderwijs en werkplekleren. VIVES is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen met bachelor- en graduaatsopleidingen in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs, sociaal-agogisch werk.

Bezoek de website