Assistent Muziekeducatie (60%)

 • LUCA School of Arts
 • Vlaams-Brabant
 • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Assistent Muziekeducatie

(tijdelijk, opdracht 60%)

LUCA School of Arts

Locatie: Campus Lemmens Leuven

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Opdracht

Als assistent voer je voor 50% van je tijd doctoraatsonderzoek uit binnen het domein van de muziekeducatie, bij voorkeur in het domein van het instrumentaal-vocaal muziekonderwijs. Dit project sluit aan bij de speerpunten van de campus (Interaction & Co-creation, Body & Performativity, en Informed Performance).

De andere 10% vul je in met een lesopdracht in de Educatieve master Muziek en Podiumkunsten, specifiek binnen de afstudeerrichting Muziek.

Verantwoordelijkheden

 • Je doctoraatsproject is een praktijkonderzoek (doctoraat in de kunsten) en richt zich voornamelijk op het speerpunt Interaction & Co-creation en de onderzoekscluster Onderwijsinnovatie, binnen het domein van de muziekeducatie.
 • Je werkt mee aan de algemene expertiseopbouw en expertiseontsluiting op de campus en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de speerpunten.
 • Je hebt een lesopdracht binnen het onderwijs van de Educatieve master Muziek en Podiumkunsten, specifiek binnen de afstudeerrichting Muziek, en werkt intensief samen met andere lesgevers
 • Binnen je onderzoeksdomein help je mee in het begeleiden van masterprojecten.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma Muziek (of hiermee gelijkwaardig gestelde competenties die via een portfolio door de doctoraatscommissie van LUCA kunnen worden geëvalueerd).
 • Indien je nog geen goedgekeurd doctoraatsproject hebt, kan je een voorstel indienen in het kader van deze sollicitatieprocedure. Voor meer informatie: https://www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten
 • Indien je doctoraatsproject reeds is goedgekeurd door de Commissie Doctoraat in de Kunsten van LUCA, ben je als doctoraatsstudent ingeschreven aan de KU Leuven, en is je doctoraatstraject niet gestart voor 15/09/2019.
 • Je doctoraatsonderzoek situeert zich bij voorkeur in het domein van het instrumentaal-vocaal muziekonderwijs.
 • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig
 • Enthousiaste, ondernemende innovator die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten
 • Je bent gericht op samenwerking en expertisedeling, als lesgever en onderzoeker.
 • Onderwijservaring binnen een kunsthogeschool strekt tot de aanbeveling.
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

Aanbod

Wij bieden een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (60%) in het vacant ambt van assistent (barema 502, eerste periode van twee jaar, verlengbaar na positieve evaluatie). Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Prof. dr. Thomas De Baets, groepshoofd Performing Arts, thomas.debaets@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 23/12/2021 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief
 • de doctoraatsaanvraag (al dan niet reeds goedgekeurd)
 • een cv
 • attest van diploma’s (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma).

Selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Een preselectie op basis van de ingediende dossiers;
 • Een selectiegesprek met de kandidaten op 20 januari 2022.

 

De aanstelling gebeurt door het Directiecomité. De kandidaat wordt ten vroegste aangesteld op 1 februari 2022.

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Bezoek de website