Onderzoeksassistent Beeldende Kunsten - Textielontwerp (80%)

 • LUCA School of Arts
 • Voltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Onderzoeksassistent Beeldende Kunsten - Textielontwerp

(Bepaalde duur - 80% aanstelling: 50% onderzoeksopdracht + 30% onderwijsopdracht)

 

LUCA School of Arts

Locatie: campus Sint-Lucas Gent

 

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

 

Opdracht

Als assistent werk je voor 50% van je aanstelling aan een doctoraat in de kunsten. Je bereidt een doctoraat in de kunsten voor. Je onderzoek vindt plaats omtrent textiel en globale artistieke praktijken en vindt aansluiting bij de onderzoeksexpertises van het promotorenteam.

Binnen het promotorenteam neemt dr. Anja Veirman (Dr. Anja Veirman | LUCA (luca-arts.be) de rol op van penvoerend promotor.

 • Als assistent sta je voor 30% docenten bij en vervul je onder hun leiding onderzoeks-, onderwijs- of begeleidingsopdrachten.
 • Als assistent kan je voor een gedeeltelijke opdracht administratieve en/of organisatorische taken uitvoeren.
 • Belangrijk: de aanstelling van de kandidaat kan pas aanvatten eens het doctoraatsvoorstel van de kandidaat werd goedgekeurd door de LUCA doctoraatscommissie. Dit betekent dat het voorstel van de weerhouden kandidaat (indien zijn/haar/hun voorstel nog niet werd goedgekeurd door de doctoraatscommissie) nog formeel door de doctoraatscommissie moet worden goedgekeurd. Bij goedkeuring kan de aanstelling van de weerhouden kandidaat aanvatten.

 

Verantwoordelijkheden 

 • Je bereidt een doctoraat in de kunsten voor. Het doctoraatsonderzoek focust zich op de creatie van artistieke en/of ontwerpmatige praktijken in het medium textiel en vertrekt vanuit de socio-culturele-politieke dimensies van textiel in een mondiale context van meervoudige identiteiten. Het onderzoek kan daarbij inspelen op onderwerpen zoals: meervormige transculturele en transhistorische ervaringen en narratieven; de kracht van textiel als medium en verbinder; de plaats van materialen en waardeschalen in relatie met hun actuele, historische en toekomstige globale verwevenheid; co-creatie als dialogerende makerspraktijk, kennisconstructie en pluriforme perspectieven voorbij binaire denkpatronen; de rol van belichaamde kennis; de veranderende verhouding tussen lichaam en beeld (in relatie tot genderproblematiek en intersectioneel denken).
 • Je neemt onderwijstaken op en begeleidt studenten van de opleiding bachelor (atelier Textielontwerp) en/of master in de Beeldende Kunsten voor maximaal 30%. Je kan ingezet worden in Ba en/of Ma.

 

Profiel

 • Je beschikt over een diploma Master in de Beeldende Kunsten met een specialisatie in Textiel of gelijkwaardig.
 • Je werkt aan de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand en consistent oeuvre binnen het hedendaagse (internationale) kunstlandschap; het medium textiel speelt daarin een centrale (of belangrijke) rol.
 • Je eigen artistieke praktijk heeft een aantoonbaar onderzoekend karakter.
 • Je hebt een uitgesproken interesse in het onderzoek in de kunsten, met name in de beeldende kunsten.
 • Je eigen artistieke praktijk vertoont affiniteiten met het onderzoek dat wordt uitgevoerd aan de onderzoekseenheid Image. (meer info: https://www.luca-arts.be/nl/onderzoekseenheid-image)
 • Je beschikt over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject uit te voeren en tot een goed einde te brengen.
 • Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in textiel, en de beeldende kunsten en ontwerp in het algemeen.
 • Je benadert textiel vanuit een breed perspectief en eigenzinnige visie en plaatst het medium textiel binnen actuele en toekomstige vraagstukken.
 • Je hebt brede ervaring met verschillende technieken binnen textiel en beschikt over een ruime materialenkennis.
 • Je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden om artistieke- en of ontwerpmatige processen te begeleiden en te functioneren binnen het huidige internationale kunstonderwijs landschap.
 • Je kunt zelfstandig werken, je hebt verantwoordelijkheidszin en bent stressbestendig.
 • Je kan zowel autonoom als in teamverband functioneren.
 • Je bent een enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën en zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten.
 • Je bent communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.

 

Aanbod

Wij bieden een statutaire aanstelling voor 80% van bepaalde duur (2 jaar vanaf 01/03/2022) in het vacant ambt van onderzoeksassistent (barema 502). De aanstelling kan 2 maal worden verlengd met 2 jaar onder voorwaarde van een gunstige evaluatie.

Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Wim Lambrecht, campusopleidingshoofd Beeldende Kunsten Gent (wim.lambrecht@luca-arts.be) en Annelies Monseré, onderzoekshoofd Image (annelies.monsere@luca-arts.be).

Solliciteren kan tot en met 28/01/2022 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit een motivatiebrief, een C.V., attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma) en een volledig uitgewerkt doctoraatsvoorstel (zie sjabloon: https://www.luca-arts.be/en/doctorate-in-the-arts#application_procedure). Een aanbevelingsbrief van het onderzoekshoofd is in deze fase nog niet nodig.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 9/02/2022.

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking .

 

#WeArt

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

Bezoek de website