Coach digitaal leren – 80%

  • AP Hogeschool Antwerpen
  • Antwerpen
  • Deeltijds
Solliciteer hier

Functieomschrijving

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd onderwijsontwikkeling en -innovatie en in samenwerking met je collega's coaches geef je hands-on ondersteuning rond digitaal leren aan opleidingen en lesgevers. Hierbij werk je samen met de collega's van de dienst onderwijsontwikkeling en -innovatie. 

Je staat onder andere in voor:
• begeleiden van groepen lesgevers bij het ontwikkelen van digitaal leermateriaal;
• geven van praktijkgerichte workshops aan lesgevers over digitaal leren;
• coachen van individuele lesgevers bij de implementatie van digitaal leren in hun opleidingsonderdelen, waarbij je zowel aandacht hebt voor het technische als het didactische aspect. Je begeleidt hen onder andere bij het aanmaken van digitaal leermateriaal op het leerplatform, het werken met een digitaal portfolio, werken met videomateriaal, het geven van online lessen, het opzetten van digitale evaluaties en examens,... 
• beantwoorden van vragen, waarbij je een laagdrempelig aanspreekpunt bent voor digitaal leren voor de jou toegewezen opleidingen en hun lesgevers. Indien nodig werk je hiervoor samen met andere collega's;
• ontwikkelen van een begeleidingsaanpak voor opleidingen die aan de slag gaan met digitaal leren;
• samenstellen van een gepast begeleidingstraject voor opleidingen die wil inzetten op digitaal leren op basis van een begeleidingsaanpak die binnen het team werd afgesproken.

Profiel

• Je werkt graag met ICT en hebt kennis van digitale leertechnologieën.
• Je hebt ervaring met lesgeven of het ontwikkelen van didactisch materiaal.
• Je hebt ervaring met het coachen en begeleiden van individuen en groepen.
• Je bent enthousiast, werkt graag in team en kan zelfstandig taken opnemen.
• Je bent gemotiveerd en geprikkeld om nieuwe digitale leertechnologieën te leren kennen, hiermee te experimenteren en anderen hierin wegwijs te maken. 
• Je kan op een vriendelijke en efficiënte manier vragen beantwoorden van opleidingen en lesgevers.
• Je werkt oplossingsgericht waarbij je de voortgang van de voorgestelde acties bewaakt. Je spreekt collega's aan die nodig zijn om tot resultaat te komen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met (bij voorkeur) minimum 5 jaar relevante ervaring.

Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 80% m.i.v.07-02-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Deze vacature wordt gepubliceerd in het kader van het voorsprongfonds. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen van het project, voorzien tot september 2023.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 
Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Wijze van solliciteren

Tot en met 30-01-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 
 
AP Hogeschool Antwerpen

AP Hogeschool Antwerpen

Bij AP Hogeschool geloven wij dat alles begint met een gezonde dosis ambitie en passie. We zien dat bij onze 12.000 studenten die zich elke dag voluit geven voor groei en ontwikkeling. Ze worden daarbij ondersteund door 1.400 bevlogen AP-personeelsleden, van lector Chemie tot helpdeskmedewerker, van praktijkassistent Mode tot adviseur aankoop, van praktijklector Ergotherapie tot onderzoeker wetenschapscommunicatie. Ambitie en passie zijn niet toevallig de beginletters van AP Hogeschool. HOU JE VAN: Een open cultuur waar iedereen en alle ideeën welkom zijn? Een “samen uniek”-aanpak waarbij sterktes en talenten gebundeld worden? Continue groei en vernieuwing? Werkijver en enthousiasme voor het vak? En heb je een match met een van onze vacatures? Dan is AP Hogeschool misschien jouw volgende werkgever

Bezoek de website